2008-02-18

Gris för att hindra moské


Göteborgsposten avslöjar ikväll en nyhet som TT nu sprider. Någon har lagt ut två grishuvuden på den mark där Saudiarabien ska bygga en moské vid Ramberget i Göteborg:

Källa, Göteborgsposten måndag 18 februari 2008:


Likheterna med moskébygget av Islamic Center i Malmö är stora. Där tog det lång tid att få tillstånd. När moskén väl var byggd stod den tom länge för att den inte var betald. Någon krossade en ruta och släppte in en spädgris i moskén som fick strosa runt för att göra platsen oren. Det hindrade inte fortsatt bruk av moskén. Dock sades inget i medierna om hur saneringen religiöst gick till för att moskén vid Islamic Center skulle bli ren igen.


Varje gång man besöker moskén så infaller tanken om moskén egentligen är ren eller om den har varit oren i de 20 år den varit i bruk. Ingen verkar vilja upplysa nyanlända muslimer om att den lilla julgrisen lyst upp tillvaron i moskén. De muslimska skolbarnen känner däremot väl till historien och berättar den med stor upprördhet.


I Göteborgsposten berättas att företrädarna för den planerade moskén får ta emot hot regelbundet. I Malmö där moskén funnits sedan 20 år tillbaka har hoten aldrig upphört. Trots att malmömoskén bedriver en islam light får VDn och rektorn Bejzat Becirov fortfarande hotmejl och telefonsamtal. Hur kommer det då inte att bli med en wahabitisk extrem form av islam som ska förkunnas av moskén i Göteborg betald av det islamistiska Saudiarabien? Konflikterna i Göteborg kommer att bli värre.

TTs variant av nyheten:

Inga kommentarer: