2008-02-15

Irakisk förskola i Kristianstad


Skribenten Galenzo har funnit en intressant artikel. I Kristianstad har Albogårdens förskola öppnat helt och hållet för irakiska barn. Målet sägs vara att de så småningom ska lära sig svenska. Hur vet man att inte bästa sättet för barnen att lära sig svenska vore att gå i en blandad förskola där de kan prata med svenska barn? Nu måste den irakiska förskolan ha en arabisktalande tolk anställd. Tolken kan väl inte vara hos alla barn hela tiden och översätta arabiskan till svenska? På samlingarna kan tolken översätta, men inte när barnen leker själva. Då kan bara ett barn i taget tala svenska genom tolken. För det finns inga andra barn att tala svenska med.


Källa, Kristianstadsbladet onsdag 13 februari 2008:


Fenomenet startades i Sverige för sex år sedan av Husie stadsdelsförvaltning i Malmö. Då öppnades en kontroversiell kommunal förskoleavdelning enbart öppen för arabisktalande barn. Arabisktalande personal söktes.

För fyra år sedan startades en lågstadieklass på kommunala Mölllevångsskolan i Malmö, som bara hade arabisktalande barn. Lågstadieläraren skulle lära barnen ord både på arabiska och svenska. Arabiska skulle vara förstaspråk och svenska andraspråk i skolan. För tjänsten anställdes en svensk lärarinna som kunde en del arabiska. Länkar till debatten:Albogårdens förskola heter den nya irakiska förskolan i Kristianstad. Den finns inte med alls på listan över förskolor i Kristianstad:

Kristianstad kommun har dock en äldre uppgift på sin hemsida med kontaktuppgifter från tiden då den var en svensk förskola:
Albogårdens förskola, Albogatan 20 Telefon 044-13 49 84

En annan hemsida till Albogårdens förskola i Kristianstad återfinns på Internet:

Inga kommentarer: