2008-02-13

Censurerad islambild i skolböcker


Alltfler bloggare avslöjar berättelser som handlar om hur islambilden indoktrineras effektivast hos skolbarn. Bilden ovan visar en tillrättalagd illustrerande bild ur Sveriges mest använda läroboksserie i religion och samhällsorienterande ämnen på mellan- och högstadiet. SOL-läroboksserien har dominerat marknaden i snart 30 år.


Jyllandsposten avslöjade i förrgår hur muslimer tillsammans med islamologer gjort en manual för vad som får och inte får skrivas om islam i europeiska skolböcker. Visserligen säger svensk skoldidaktik att varje religion ska i läroböckerna presenteras såsom religionsutövarna själva beskriver sin religion. Många läroböcker har framställt muslimer som fundamentalister och terrorister:
Men i denna manual som Jyllandsposten avslöjar har partier som står i Koranen förbjudits att skrivas i läroböcker eftersom de kan försämra synen på muslimer:


"Et rystende tilfælde er en bog skrevet af meget yderligtgående tyske muslimer med anbefaling og med forord af professor Jørgen S. Nielsen.

Bogen er manual for censur af europæiske undervisningsbøger i religion "A Guide to Presentation of Islam in School Textbooks". Bogen er opbygget, så der på den ene side står, hvad man ikke må skrive om islam, og på modsatte side står, hvad man i stedet bør skrive.

Forbudt

Man må ikke skrive, at Muhammed overfaldt og røvede karavaner, selv om det står i Koranen. Det må ikke nævnes, at han begik drab, selv om Muhammed både myrdede og voldtog og gav ordre til at dræbe i hundredvis af mennesker ved massehenrettelser af ubevæbnede jøder.

Undervisningsbøger må ikke kritisere, at han havde over 20 koner og slavekonkubiner og havde seksuel omgang med en ni-årig. Heller ikke, at muslimer omvender andre til islam, eller at kvinder i islam har færre rettigheder, selv om de jf. Koranen kun har halv arveret (sura 4.11), halv vidneret (sura 2.282), og manden må slå hustruen (sura 4.34), tilbageholde hende i hjemmet (sura 4.15) og skille sig fra hende blot ved at udtale det tre gange.

Jørgen S. Nielsen skriver i forordet: »Vi stoler på, at denne bog vil blive til nytte både som indføring i muslimsk undervisning og som et redskab til at udvælge, hvad der må præsenteres i skolebøger og undervisningsmateriale.«

Denne uhyggelige bog udkom 1991 og må betragtes som et enestående dokument i forskning om censur og viser, hvor langt dansk islamforskning er faldet."


Källa, Jyllandsposten måndag 11 februari 2008:


Läs andra bloggare som först hittade, översatte och har kommenterat detta censurfenomen i europeiska skolböcker om islam:

Inga kommentarer: