2008-02-27

Muslimsk skolskjuts vill ha dispens


Dagens Sydsvenskan berättar om den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö. Deras skolbuss kör i strid mot Malmö stads miljözon. Nu söker Svedala Buss som utför Ögårdsskolans skolskjuts dispens för att fortsätta bryta mot lagen.

Källa, Sydsvenskan sidan C2 onsdag 27 februari 2008


Artikeln publicerades på Internet av Sydsvenskan.se 22/2, men Sydsvenskan verkar anse det vara viktigt att 5 dagar senare även låta sina tidningsprenumeranter ta del av artikeln. Länk till internetartikeln:


Malmö stad meddelar att någon sådan dispens ges inte för någon skolskjuts. Så det kommer antingen att bli dyrt för Svedala Buss eller för Ögårdsskolan som drivs av församlingen Islamic Center.


Inga kommentarer: