2008-02-29

Regeringskansliet spionerar på Spiritus MundiRegeringskansliet är numera en ständig gäst på bloggen Muslimska friskolans besökarlista. Idag registrerades sex besök. Regeringskansliet sökte information om Spiritus Mundis ordförande Henrik Melius som är projektledare för de kontroversiella saudiresorna för malmöskolbarn. Det går också att utläsa av uppgifterna nedan att Regeringskansliet har klickat på webbsändningen från kommunfullmäktigemötet i Malmö där saudiresorna diskuterades i åtta minuter:


Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
ISP: TDC Song AB
Location: Stockholm
Lat/Long
Time of Visit: Feb 29 2008 12:55:52 pm
Last Page View: Feb 29 2008 12:57:26 pm
Visit Length: 1 minute 34 seconds
Page Views: 4

Search Engine: google.se
Search Words: henrik melius
Out Click:

Inga kommentarer: