2008-02-02

Marxism avslöjar muslimska friskolor


Maria Hagberg är Fil mag i socialt arbete och går i dagens Göteborgs Fria Tidning till angrepp på socialdemokratiska Broderskapsrörelsens samarbete med muslimska brödraskapet för att skydda muslimska friskolor. Med marxistisk teori avslöjar hon maktfaktorerna, kvinnoförtrycket och patriarkatet där religionen används som opium för att legitimera muslimska friskolor:

Göteborgs Fria Tidning 2 februari 2008:

Inga kommentarer: