2008-02-23

Digital fritidsgård avslöjar hur Rosengårds ungdomar tänker


Den första digitala fritidsgården i Sverige för ungdomar 12-15 år öppnar på Internet 3 mars 2008. Den är främst avsedd för Rosengårds ungdomar:


"Var hittar de er på nätet?
– Det kommer att finnas en länk till forumet på fritidsgårdarna i Rosengårds hemsidor.

Hur funkar det?
– Ungdomarna bestämmer helt vad vi ska prata om. De skickar inläggen, men vi läser dem först innan de publiceras. Det ska inte vara något kränkande. Fast vill vi väcka intresse för något kan vi ta upp en särskild fråga för diskussion också."

Källa, Malmö/Lund City fredag 22 februari 2008:

Länk till de två fritidsgårdarna Rosengård, med reklam för den nya Fritidsgården On-line:


Denna nya digitala fritidsgård där meddelandena kommer att publiceras kommer att ge en unik inblick i livet på Rosengård. Varje gång det sker bränder eller stenkastning som rapporteras i vanlig press, kommer man här att kunna se hur ungdomarna på Rosengård, flest muslimer, själva reagerar och vad de känner till. Hoppas att censuren inte blir för stark från fritidsledarna.
I
Diskussion om Rosengårds digitala fritidsgårdFlashback:

Inga kommentarer: