2008-02-24

Lögnaktig forskning om muslimsk friskola oanvändbar


I september 2007 berättade bloggen om Åsa Aretuns avhandling om en anonym muslimsk friskola. Skolporten Forskning i samarbete med Myndigheten för skolutvckling intervjuar alla forskare som disputerar om skolan. Så fick Åsa Aretun sin minut i rampljuset med följande slutsatser från sin avhandling:


"Vem har nytta av dina resultat?

- De som debatterar frågan om muslimska eller religiösa skolors vara eller inte kan läsa avhandlingen och låta mina resultat utmana deras egna utgångspunkter. Det finns inget stöd i min studie för de argument som förs fram i debatten, varken av förespråkare eller av motståndare till muslimska friskolor, och då kan man ställa sig frågan hur debatten skulle se ut om man utgick från mina resultat."

Källa, Skolporten 23 oktober 2007:
I
Avhandlingen utlagd på Skolporten Forskning:


En liten hänvisning finns till Åsa Aretuns forskning om muslimska friskolor i en antologi som Hallandsposten läste i oktober 2007 för att förstå Plymouthbrödernas ultrakristna friskola Laboraskolan:


Efter denna minimala uppmärksamhet i forskarens egen hemmatidning Östgötakorrespondenten, den lilla hänvisningen i Hallandsposten och den obligatoriska intervjun i Skolporten och en glad markering från Friskolornas Riksförbund som citerade Aretun att muslimska friskolor inte skiljer sig från andra, har det varit knäpptyst om hennes forskning i ett halvt år, vilket visar sig genom Eniro Nyhetssök:


Ingen använder Åsa Aretuns rön om att muslimska friskolor är som alla andra. Varför?

För det första har Åsa Aretun enbart studerat en enda muslimsk friskola, så det går inte att generalisera och dra vetenskapliga slutsatser om hur muslimska friskolor fungerar. Redan här visar sig hennes forskning vara oanvändbar.

För det andra stämmer den inte överens med alla anmälningar som väller in till Skolverket om muslimska friskolor. Så gott som samtliga muslimska friskolor i Sverige har anmälts till Skolverket av lärare som upptäckt mer eller mindre allvarliga missförhållanden. Aretuns avhandling är alltså inte trovärdig och därför inte användbar.

För det tredje så vägrade Aretun berätta vilken muslimsk friskola som hennes anonymiserade avhandling gällde. Bloggen Muslimska friskolan avlöjade att det rörde sig om den muslimska friskolan Dar Al Uloum i Linköping, hennes egen hemstad där hon forskat. Trots detta avslöjande vägrar Aretun medge att det är den skolan utan vill fortsätta hålla den anonym. Alltså är avhandlingen oanvändbar även för Linköpings kommun, som trots att de känner igen Dar Al Uloum skolan i avhandlingen inte vill använda sig av den, då forskaren vägrar medge officiellt att det är just den skolan.


Bloggen Muslimska friskolan var i kontakt med Skolporten Forskning för att berätta att det var Dar Al Uloum som avhandlingen handlade om. Därför var anonymiseringen misslyckad. Skolporten svarade att de i sin intervju inte tänkte ställa några frågor till Aretun om den misslyckade anonymiseringen eller avslöja den entydiga bevisningen att skolan som avhandlades var Dar Al Uloum. Skälet var att det skulle vara taskigt mot forskaren Åsa Aretun och rektorn för Dar Al Uloum som ville hålla skolan anonym.


Bloggen Muslimska friskolan vill med anledning av att ingen nämnt din forskning på ett halvt år och ingen kan använda din forskning önska dig ett stort grattis till totalt oanvändbar och lögnaktig forskning som du gjort för skattebetalarnas pengar. De som du i intervjun sa skulle ha användning av din forskning, förespråkare och motståndare till muslimska friskolor, har inte använt din forskning och inga hänvisningar görs numera till dina slutsatser. Varför är det så tyst om din forskning, förlåt fallstudie som inte går att vetenskapligt kontrollera?


Inga kommentarer: