2008-02-28

Debatt om saudiresorna i kommunfullmäktige


I eftermiddags 28/2 diskuterades saudiresorna i Malmö kommunfullmäktige. Tre enkla frågor ställdes om saudiresorna:

1. Av kommunalrådet Sten Andersson (sd) till skolkommunalrådet Agneta Ericsson (s)

2. Av oppositionskommunalrådet Anja Sonesson (m) till Limhamn-Bunkeflos stadsdelsordförande Birthe Sörestedt (s)

3. Av utbildningsnämndens Hans Berg (fp) till skolkommunalrådet Agneta Ericsson (s)


Hans Bergs enkla fråga om saudiresorna hanns inte med utan skjuts till nästa kommunfullmäktigemöte. De två första enkla frågorna kan avlyssnas på Malmö webb-TVs länk:

Klicka för att se sändningen. Tiden för frågorna om saudiresorna är mellan minuterna 20-34 in i mötet. Eller tryck på punkt 4, inkomna enkla frågor, för att komma direkt.


Skånska Dagbladet sammanfattade frågorna så här:


"Det är uteslutande berörda föräldrar och de verksamhetsansvariga tjänstemännen på Bergaskolan som bär ansvaret för att utbytesresan till Riyadh i Saudiarabien nu under våren slutar lyckligt för de deltagande eleverna.

Det sade skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) när den beramade resan diskuterades vid kommunfullmäktiges februarimöte på torsdagen. Den styrande politiska majoriteten tänker inte blanda sig i.
Två ledamöter hade ställt så kallade enkla frågor i ämnet.
Bägge förhöll sig ytterst skeptiska till resan, men på skilda grunder. Sverigedemokraternas Sten Andersson efterlyste ett politisk ansvar och därmed stopp för resan på grund av den risk för våld och terror mot européer som enligt utrikesdepartementet föreligger i Saudiarabien.

Ofria kvinnor Moderaten Anja Sonesson hade en annan grund. Hon menade att resan är högst olämplig på grund av kvinnornas ofria ställning i landet och även på grund av det rådande allmänna politiska förtrycket.
– Men stopp. Det handlar om barn som ska mötas. Efter Malmöbarnens besök i Riyadh ska en grupp Riyadhbarn komma till Malmö på motsvarande besök, försvarade Birthe Sörestedt (s och stadsdelsordförande i Limhamn/Bunkeflo) resan. En politisk inblandning i är inte aktuell."


Källa, Skånska Dagbladet fredag 28 februari 2008:


Bloggen Muslimska friskolan har sett sändningen i webb-TV och där framkom fler uppgifter:


Till Sten Andersson sa Agneta Ericsson att hon även lägger ansvaret för säkerheten för resan på Utrikesdepartementet och på den svenska ambassaden i Riyadh. Hon tillägger, om det blir en resa.

Sten Andersson svarar Agneta Ericsson med att Saudiarabien är med i FN, men inte följer konventionerna ett dugg. Han säger att i Saudiarabien är kvinnor en tredje klassens medborgare och att svenska elever inte har någonting att lära av ett sådant land.

Agneta Ericsson svarar då att åtskillnad måste göras mellan vad man tycker om landet Saudiarabien samt om resan är nödvändig.

Sten Andersson replikerar att det är verksamheten med tjänstemännen och skolan som har ansvar för skolklassen och undrar vad som händer om ett terrordåd drabbar skoleleverna. Vidare undrar han varför inte Malmös skolbarn lika bra studiebesöker Nordkorea också.


Till Anja Sonesson sa Birthe Sörestedt att hon anser det vara regeringen och riksdagens roll att föra fram åsikter om Saudiarabien. Hon säger att Sverige inte bojkottar Saudiarabien och hänvisar till att vår svenske kung i veckan varit där på scoutläger. Hon talar väl om Spiritus Mundi och säger att det är den föreningens och utbildningschef Mats Bååth som sköter ärendet. Det är inte stadsdelens uppgift att lägga sig i. Hon anser det vara positivt att barnen möts.

Anja Sonesson angriper stadsdelen och utbildningschef Mats Bååth samt förvaltningschefen för att de inte gör något ställningstagande till landet Saudiarabien. Sonesson föreslår att kritik mot Saudiarabien ska ingå i projektet, eftersom de förtryckta människorna i Saudiarabien inte tillåts rikta kritik mot landet själva.

Sörestedt säger att kritik mot Saudiarabien i så fall ska riktas från Malmö stads kommunfullmäktige. Syftet är ej att barnen ska påverka regimen i Saudiarabien. Hon ser bara positiva sidor med att barnen möts och umgås.

Sonesson frågar då hur vi kan veta att det är de förtrycktas version som eleverna får se. Regimföreträdarna i Saudiarabien har ju gjort upp planerna för besöket. Vad lär man sig av ett sådant tillrättalagt studiebesök?

På det svarar Sörestedt att de saudiska barnen ju kommer till Malmö också.


Inga kommentarer: