2008-02-06

Ögårdsskolans rektor analyserar Rosengårds bostadssituation


Skånska Dagbladet har idag 6/2 ett helt uppslag om trångboddhetens effekter. I del 3 på sidan 2 intervjuas den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor som även är VD för moskén vid Islamic Center, Bejzat Becirov.


Han drar slutsatsen som rubrikssätts "Sverige skapar stenkastande ungdomar":

"– Föräldrarna blir psykiskt sjuka av situationen.

Barnen är ännu hårdare drabbade. Familjerådgivarna på Islamic Center berättar om föräldrar som känner svår stress, när barnen är på väg hem från skolan. De får endast lugn och ro när barnen är borta, då de kan få en liten sömnstund.

– Det blir omöjligt att planera framtiden, som att söka arbete och bostad, eftersom de inte har kraft och ork.
Trångboddheten yttrar sig i värsta fall i att ungdomar kastar sten och sätter eld på containrar, menar Bejzat Becirov.
– Det blir så när de inte trivs i sitt hem och kvarter. Ungdomar driver omkring eftersom boendesituationen är katastrofal.

Han är besviken på politiker som inte tar boendeproblemet på allvar. Öppnar Sverige dörren för flyktingar måste man ta ansvar för att göra dem till samhällsnyttiga människor. Som det är nu skapas pensionärer i 30-årsåldern och frustrerade ungdomar.

Samhället sätter in resurser i form av psykologer, läkare och utredare kring dåligt fungerande familjer, när det enda som krävs är en vettig boendemiljö.
– Får inte trångboddheten en lösning, hjälper det inte med hur många experter som helst. Problemet finns kvar.

Han anklagar Malmö stad för "icke-planering". Staden växer mot kusten, med dyra bostäder, men de svagare grupperna har glömts bort. Politiker och tjänstemän på olika stadsdelar skjuter bostadsfrågan och hanteringen av asylsökande mellan sig.
– Det slutar med att alla problem knuffas in i Rosengård. För mig finns det inte längre något som kan kallas Malmö stad."

Källa, Skånska Dagbladet del 3 sidan 2 onsdag 6 februari 2008:


Becirovs analys är helt korrekt. Det förklarar också vilket oerhört tryck från trångboddhet, orkeslösa och arbetslösa föräldrar som smittar av sig på Rosengårds barn. Många av dessa går i Becirovs muslimska friskola Ögårdsskolan. Det innebär att dessa barn kan inte lyckas på Ögårdsskolan så länge föräldrarna är arbetslösa, orkeslösa och trångbodda på Rosengård. Var ska de till exempel sitta och läsa läxan? Vem ska hjälpa dem med läxan? Skånskan berättar i en tillhörande artikel att just dessa barn bor kvar hemma när de går ut skolan, eftersom de inte får bostad. Kriminalitet återstår för många.


Diskussion på Flashback om rektor Becirovs utspel:
http://www.flashback.info/showthread.php?t=618621

Inga kommentarer: