2008-02-11

Arabiska och Koranen bättre än svenska


En muslimsk man anställd på den muslimska friskolan berättade för ett tag sedan att många av skolans elever även går i koranskolor.

Nu bekräftas den anställdes vittnesmål om koranskolor av skolans arabisklärare. Han berättar att nästan alla skolans elever går i koranskola hos olika föreningar varje lördag eller söndag. Vissa elever går även flera timmar efter skolan varje vardag. Enligt arabiskläraren uppmanar skolan till det, eftersom det står på skolans hemsida att eleverna ska lära sig arabiska som är nödvändigt för koranläsning.

Sedan summerar skolans arabisklärare sin personliga åsikt så här:

" - Det är bättre att lära sig arabiska och Koranen än svenska. Eleverna förstår ändå inte svenska."


Är det konstigt att just de elever i klassen som inte går i koranskola är de som orkar göra sina läxor?


Inga kommentarer: