2008-02-10

Varför sätter inte svenskar sina barn i muslimska friskolor?


S-kommunalrådet Lena Palmén i Borås undrar så här angående religiösa friskolor:

"Hur många svenskar skulle sätta sina barn i en muslimsk skola? Det finns många i Borås med andra religiösa uppfattningar, säger Lena Palmén."

"jag är emot religiösa skolor och friskolor i övrigt, säger Lena Palmén."


Källa, Expressen Borås 7/2 2008:


Lena Palmén, är inte de som sätter sina barn i muslimska skolor i Sverige svenskar? Är de enligt dig inte riktiga svenskar eller svenska medborgare? Enbart svenskar sätter sina barn i muslimska skolor i både Borås och i andra muslimska friskolor i landet. Svenska muslimer. Vad är det som gör att du tror att "svenskar" inte vill sätta sina barn i muslimska friskolor?

Det börjar bli gott om socialdemokrater som är mot muslimska och andra religiösa friskolor. Varför inte föreslå borttdragen skolpeng istället för att klaga på att de muslimska friskolorna finns?


Inga kommentarer: