2009-01-20

Partipolitik i terroråtalSveriges kommunistiska parti SKP drar idag in partipolitiken i terroråtalet mot al-Aqsa spannmålsstiftelse. Striden står mellan den islamistkramande vänstern och åklagaren som är kristdemokrat i Svenska kyrkan:"Nu krävs en återuppbyggnad av Gaza. All infrastruktur är förstörd. Skolor, sjukhus, FN:s hjälplager bombat med vit fosfor. Nej, var inte orolig Lisa Bjurvall, uppgiften kommer inte från Mads Gilbert. Alla hjälpinsatser behövs, alla hjälporganisationer måste kopplas in. Vår egen terrorist chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström anser inte att Gazas befolkning förtjänar hjälp eftersom de gjorde fel val vid Palestinas demokratiska val.


Därför frös Agnetha Hilding Qvarnström på eget bevåg hjälporganisationen al-Aqsa spannmåls tillgångar på grund av att de var kopplade till Hamas, som hon utryckte det: Hamas kontrollerar sjukvård och utbildning i Gaza. Därför är alla överföringar till Hamas oavsett användning åtalbart. Att förvägra hjälp till en behövande befolkning är en terrorhandling, Agnetha Hilding Qvarnström.


För att ha en sådan omänsklig attityd behöver man nog vara KD:are och sitta i styrelsen i Stockholms stift. Al-Aqsa spannmål är inte terrorstämplad av EU utan det är chefsåklagarens egen åsikt."


Källa, Kommunisternas blogg tisdag 20 januari 2009:Agneta Hilding-Qvarnström
Ordinarie i stiftsstyrelsen (kd)"

Källor, Stockholms Stifts förtroendemannaregister:

http://www.stockholmsstift.se/stiftet/organisation/fortroendemannaorganisation/fortroendemannaorg/agnetahildingqvarnstrom.5.6b38234911d6cedb125800027308.html

http://www.stockholmsstift.se/stiftet/organisation/fortroendemannaorganisation/stiftsstyrelse.4.36c18fc710767b53215800013361.html


Inga kommentarer: