2009-01-01

Islamolog AIDS-forskarNu tas 2 miljoner skattepengar ur Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet till en islamolog. Han ska forska om islams syn på AIDS i Afrika. Finns det verkligen inte någon internationell forskare som redan skrivit om detta? I så fall behöver väl inte 2 miljoner svenska skattekronor gå för att översätta vad som redan är känt? Citerar nedan första delen:"2008-12-23

Över 2 miljoner kronor till forskning om islam


Med nära 1,2 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond och nästan en miljon kronor från Vetenskapsrådet vet Jonas Svensson, islamolog, lektor i religionsvetenskap och medlem av forskningsmiljön ”Kontext och kulturgränser” på Högskolan i Halmstad, vad han ska ägna de kommande tre åren åt.


Det stora projektet heter ”Guds straff eller en prövning för de rättrogna? HIV/AIDS, islam och modernitet”, och för det har han fått 1 185 000 kronor.


– Jag har skrivit ett par artiklar i frågan tidigare, baserade på fältarbete i Östafrika, säger han. Det finns olika tolkningar och frågan är hur man ska förstå den här sjukdomen i relation till en religiös idévärld. Frågan blir som en prisma genom vilket man kan närma sig andra frågor i dagens inommuslimska diskussion, kring till exempel sexualitet, förhållandet till Västvärlden, genusrelationer och överhuvudtaget religionens ställning och roll i den moderna världen.


Jonas Svensson vill, som projekttiteln antyder, undersöka hur tolkningar står emot varandra i en nutida inommuslimsk diskussion. Det finns fördömande synsätt tillsammans med synsätt där religionen framställs som ett stöd och en tröst för dem som drabbas av HIV/AIDS.


Läs resten av artikeln från högskolan i Halmstad 23 december 2008:


Inga kommentarer: