2009-01-16

Bygglovschefen mot olagliga moskéer


Containrarna framför Islamiska Kulturföreningens källarmoské som utestänger rosengårdsbarnen från sin koranskola saknar bygglov:


"ROSENGÅRD Containrarna som fastighetsägaren satt upp framför källarmoskén på Herrgården är ett svartbygge. Contentus har inte ansökt om bygglov för dem.


När polisen avhyste ungdomarna som olovligt ockuperade uppsagda Irakiska kulturföreningens förra lokal på Herrgården satte Contentus upp containrar framför lokalen, för att förhindra nya ockupationer. Men något bygglov söktes inte.


- Är något av väldigt tillfällig karaktär får det vara uppe i 30 dagar, men man måste ändå söka tillstånd. Det har inte gjorts i det här fallet, säger Maria Koistinen enhetschef på bygglovsenheten.


Dessutom har containrarna nu varit uppställda i över en månad."


Källa, City Malmö/Lund fredag 16 januari 2009:

TTs artikel i Skånska Dagbladet fredag 16 januari 2009:Maria Koistinen är samma enhetschef som 15 april 2008 förbjudit den olagliga turkiska moskén i Malmö. Den ska hon nu ge vite efter att bloggen Muslimska Friskolan berättat om fortsatt verksamhet. Bloggen Muslimska Friskolan besökte idag 16/1 2009 Muslimska församlingens turkiska moské på Norra Grängesbergsgatan. Det fortsätter strömma till moskébesökare trots åtta månaders olaglighet:

När ska media skriva om detta? Varför kör ingen bort den olagliga turliska moskén som är lika olaglig som Islamiska Kulturföreningens källarmoské? Det handlar ju om en moskéledning och besökare som struntar i lagen.


Inga kommentarer: