2009-01-25

Succé att rensa ut muslimska eleverSkånska Dagbladet avslöjade i veckan hur muslimska elever rensas ut från danska skolor:Köpenhamns barn- och ungdomsborgmästare beskriver det som en succé att rensa ut muslimska elever från danska klasser. Det är en del i den pedagogiska Københavnermodellen. Resultatet har räddat köpenhamnsskolor från att dräneras på danska elever. När muslimska elever rensats ut har danska föräldrar åter satt sina barn i skolorna. Så här försvarar han i ett pressmeddelande utrensningen av muslimska elever på Ålholm skole:"Fakta er, at Ålholm skole tværtimod er en integrations-succes. For få år siden var kun få elever etnisk danske. I dag er det hver anden."


"Der er ingen klasser på Ålholm skole, hvor der kun går danske børn bortset fra den ene af de kommende 3. klasser, der blev dannet da skolen var i ledelseskrise og mistede mange af de etnisk danske børn. I den situation samlede skolen de meget få danske børn på årgangen i den ene af parallelklasserne sammen med en større gruppe tosprogede børn. Den anden klasse blev så rent tosproget - som den eneste på Ålholm Skole."


"Ålholm Skole er med i Københavnermodellen for frivillig fordeling af et- og tosprogede elever. Københavnermodellen udvides støt, og de gode resultater har været omtalt i flere landsdækkende aviser hele foråret."


Källa, pressmeddelande 29 juni 2008 från Köpenhamns barn- och ungdomsborgmästare:Den danske utbildningsministern Bertel Haarder stöder modellen att rensa ut muslimska elever. Han säger att det blir ett hot när det blir för många invandrarelever. Han menar att en stigande koncentration av invandrarelever kommer att tvinga fler rektorer att rensa ut invandrarelever till speciella klasser, för att få danska föräldrar att behålla sina barn i skolan.


Läs intervjun i danska Metro Express 27 juni 2008:


Inga kommentarer: