2009-01-30

Islamister på Rosengård hotar ABF-kvinnaJila Moradi är socialdemokratisk politiker i Malmö och har arbetat på ABF i många år:Ändå blir Jila Moradi och hennes kvinnoförening samt unga tjejer hotade av islamistiska extremister på Rosengård:"Jila Moradi känner igen problemen som beskrivs i Rosengårdsrapporten. Hon har själv hotats av grupper som inte gillar föreningens verksamhet. För två år sedan skulle hon och föreningen ordna ett midsommarfirande i stadsdelen.

– Firandet avbröts när en grupp kom dit och stängde ner vår musikanläggning för att de själva skulle kunna be. Vi fick inte längre fira och visste inte vad vi skulle göra, säger Jila Moradi."


"– Vi är motarbetade och har haft massor av problem. Vi har varit tvungna att informera grupper om att den här föreningen inte är farlig, säger Jila Moradi. Jila Moradi upplever att grupptrycket bland de som bor i Rosengård är starkt vilket kan vara en anledning till att folk inte vågar säga emot extremistiska grupper."


"Kvinnor stoppas från att ha kontakt med oss eller den västerländska kulturen. Tjejer blir tillsagda att inte ha prata med oss från kvinnoföreningen."


"– När vi ordnade med magdans här ute, blev jag direkt hotad för att kvinnan inte hade varit för avklädd.

I rapporten Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö beskrivs bland annat hur olika föreningar söker bidrag för en viss verksamhet, men som sedan bedriver en religiös verksamhet.

– Det finns grupper som utnyttjar demokratin på det här sättet. De söker bidrag för en viss verksamhet, men gör något helt annat."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 29 januari 2009:Bloggen Muslimska Friskolan har träffat Jila Moradi flera gånger. Alla som träffat Jila märker direkt hur snäll och ödmjuk hon är mot alla. Det är kanske därför islamisterna angriper henne. För att de ser henne som en svag kvinna och ingen råbarkad manlig socialdemokratisk politiker.

Inga kommentarer: