2009-01-25

Skolor rensar ut muslimska eleverÅlholm skole och andra danska skolor rensar ut muslimska elever eftersom rektorerna anser att muslimer står för våld och hot:"Flera danska skolor har de senaste åren delat upp elever efter etniskt ursprung. Michael Olesen, rektor på Ålholm skole, säger att ”Muslimer står för en vålds- och hotkultur”."


"Förra terminen beslutade Ålholm skole att dela in treorna efter etnisk tillhörighet. ”Etniske dansker” och en del ”tosprogige” hamnade i 3a.

Parallellklassen 3b fylldes till hundra procent med muslimska elever.

Uppdelningen retade upp flera föräldrar till de muslimska barnen, men skolan veksig inte.

– Danska föräldrar hotade med att flytta sina barn till andra skolor, eftersom det fanns för många invandrare här, säger Michael Olesen.

– Folk blir nervösa för sina barns uppväxt. De upplever att muslimer tillhör en annan kultur. Muslimer är våldsamma och stjäl mer, det är ju ett faktum.""I Danmarks huvudstad låter rektorn i en stor skola självklar till och med när han påstår att många muslimer i landet är ”socialt och kulturellt stagnerade”.""– Om det blir mer än hälften muslimska elever styrs inte skolan av danska, utan muslimska normer.
Michael Olesen menar att skolans ledning var tvungen att agera.

Om de etniska danskarna lämnade skolan skulle det innebära att Ålholm skole förvandlades till en ”ghettoskole”, för ”muslimer og poor white trash”.

– Uppdelningen i danska elever och muslimska elever har bidragit till att locka tillbaka föräldrar till etniskt danska barn.""De muslimska barnen är födda i Danmark. Hur ska de kunna känna sig danska när ni skiljer dem från resten av barnen?

– Men de säger aldrig att de är danskar. De kallar sig oftast något annat, till exempel turk eller palestinier.

– Jag kan respektera att muslimerna är här, men inte vad de är. Hur de slår sina barn eller ser på mig till exempel."


Källa, Skånska Dagbladet 22 januari 2009:
"– Vuxna får muslimska barn att känna sig som ett b-lag. En del lärare säger till dem att de är dåliga och inte vill integreras."


"Skolorna vill hålla ner antalet muslimska barn, för att inte bli stämplade som ghettoskolor."


Källa, Skånska Dagbladet 22 januari 2009:
"När föräldrar till muslimska barn ringde till danska tidningar för att få uppmärksamhet kring diskrimineringen på Ålholm skole möttes de av ointresse."


"En orsak till att Politiken och andra tidningsdrakar missade att rapportera om Ålholm skole kan bero på den "barska och raka invandrardebatten". Olika aspekter och följder av invandring har diskuterats flitigt de senaste tio åren, säger Anders Krab-Johansen.

– Det blir kanske mindre nyhetsvärde när man rapporterat om samma sak många gånger. Det uppstår en viss mättnad på det typen av nyheter."


"– Men jag har personligen ingen åsikt om att dela upp muslimska barn i särskilda klasser eller att sprida dem till olika skolor. "


Källa, Skånska Dagbladet 22 januari 2009:


Inga kommentarer: