2009-01-15

Krissamarbete med olaglig moské

15 april 2008 blev Muslimska församlingens turkiska moské på Norra Grängesbergsgatan i Malmö olaglig:Flera månader senare, 4 augusti 2008, ingår samma olagliga moské i Stadskontorets plan för krissamarbete. Adressen är fortfarande Norra Grängesbergsgatan 18 där Muslimska församlingen inte får ha sin moské enligt plan- och bygglagen:


"Datum: 2008-08-04
Vår referens: Anna Scholtz
Direkttelefon: 040-34 28 70
Ärende: Dnr KS-KOM-2008-00045
Kriskommunikation i mångspråkiga Malmö

Initierare: Håkan Nilsson, Stadskontoret""Stadskontoret har därför tagit fram en handlingsplan i tre delar samt en riktlinje för användandet av tolkar och översättare i samband med en kris. Syftet är att kommunikationen i samband med en kris ska nå så många som möjligt ur den mångspråkiga befolkningen."Med på listan sidan 35 över invandrargrupper man ska samarbeta med, finns den olagliga moskén som bryter mot lagen:


"Muslimska församlingen Norra Grängesbergsv 18nb
040 – 96 60 64
21450 MALMÖ
040-966058"


Redan nu är moskén olaglig genom att utsätta sina besökare för livsfara vid en miljöolycka hos den närbelägna kemikalietillverkaren Stadex. Om detta nämner Stadskonioret ingenting. Moskéns oöagliga läge i sig utgör alltså en krisrisk. Som kuriosa kan nämnas att flera malmötidningar tipsats om nyheten att Muslimska församlingen finns kvar i sin olagliga moské 8 månader efter beslut, samt att Malmö stad nu tvingas förelägga moskén med vite. Samtliga tidningar har avböjt att skriva om nyheten.På listan finns också den wahabitiska och livsfarliga Islamiska Kulturföreningen som låg bakom upploppen i Rosengård i december 2008. Dessa upploppsmakare är samarbetspartners i Stadskontorets handlingsplan. Detta trots att Islamiska Kulturföreningen låst skyddsdörrar som brandkåren bestämt ska vara öppna. Alltså återigen en samarbetspartners som skapar krisrisk:


"Islamska kulturföreningen Bennets väg 8 & 28
040 – 21 17 03
Kontaktperson: Kamal Tuman, 070 ‐ 17 18 765 Fax: 040‐21 17 03
Box 18003 200 32 MALMÖPå samarbetslistan återfinns även Islamic Center där medlemmar försvårade brandkårens släckningsarbete genom att dra i slangarna och hota brandmännen. VDn Bejzat Becirov blev polisanmäld för att ha stört släckningsarbetet vid moskébranden 2003 då den muslimska friskolan Ögårdsskolan brann upp. Alltså samarbete med en organisation som förvärrar krisarbete i stället för underlättar detsamma:


"Islamic Center Jägersrovägen 90
040 – 22 83 20
21237 Malmö
Email: icmalmo@mosken.se
Hemsida: http://www.mosken.se/"Källa, Malmö stads handlingsplan Kriskommunikation i mångspråkiga Malmö, 4 augusti 2008:


Inga kommentarer: