2009-01-14

Kyrka bygger ut med moskéFör första gången i Sveriges historia ska en kristen kyrka byggas ut med en moské. Verksamheten ska skattebetalarna stå för:"Om tre år kan församlingshemmet i Fisksätra utanför Stockholm byggas ut med en moské. Detta om det nystartade unika projektet att skapa ett ”Guds hus” blir verklighet."


"Ambitionen bakom det treåriga interreligiösa projektet ”Guds hus” är nu att samla de tre stora religiösa samfunden i området under ett och samma tak. Svenska kyrkan och katolikerna skulle dela på en ändamålsenlig gudstjänstlokal i det ombyggda församlingshuset. På församlingens mark skulle sedan en moské byggas till. Också råd- och stödcentret Källan skulle inrymmas i lokalerna. På ett gemensamt torg skulle alla kunna mötas."


Källa, Kyrkans Tidning onsdag 14 januari 2009:"Nacka kommun kan komma att satsa drygt en miljon kronor under tre år på projektet Guds hus, som är ett samarbete mellan Nacka församling, Islamiska kulturföreningen i Fisksätra, S:t Konrads katolska församling och Stadsmissionen."


"Det är Nacka församling som ansökt om kommunens stöd till den nya verksamheten, som kommer att kosta omkring 1,5 miljoner per år."


Källa, Nacka-Värmdöposten 9 januari 2009:


Inga kommentarer: