2009-01-07

Vellinge farligare än Hitler
På lärarhögskolan i Malmö arbetar statligt anställda metodiklektorer med att utbilda blivande lärare i hur de ska undervisa. En av metodiklärarna avskydde Vellinge kommun. Hon härmade ironiskt förra ordföranden för kommunstyrelsen i Vellinge, Göran Holm, då han styrde. Målet var att få de blivande lärarna i SO-ämnen att tycka lika illa om Vellinge och dess moderata politik som metodiklektorn själv. Så här härmade därför metodiklektorn Göran Holm:


" - Alla de bästa lärarna till Vellinge. Vi bjuder över."


Detta uttalande av Göran Holm skulle göra lärarkandidaterna negativt inställda till att en kommun vill anställa bra lärare och vill satsa pengar på lärarnas löner.I stället förordade metodiklektorn den mångkulturella kommunala Munkhätteskolan i socialdemokratiska Malmö med många invandrarelever. Där arbetade nämligen metodiklektorn själv i sin skoltjänst när hon inte utbildade lärarkandidater på lärarhögskolan. Andra metodiklektorer berättade att den mångkulturella Rosengårdsskolan i Malmö var den bästa skolan att arbeta på. En tredje metodiklektor berättade om djävligheterna på Kroksbäcksskolan i Malmö och tyckte att blivande lärare skulle söka sig dit. Linjen bland metodiklektorerna var att få blivande lärare att arbeta på invandrartäta skolor med många problem och till låg lön. Man räknades inte om man inte sökte sig till en problemskola. Lönen var oviktig, då det var en merit att arbeta på de mångkulturella problemskolorna.Dessa tre metodiklektorer ville inte alls bo i de mångkulturella islamiserade problemområdena som de arbetade i och förordade. I stället bodde metodiklektorerna i villor i fina stadsdelar. Metodiklektorn som hatade Vellinge kommun var själv bosatt i Vellinges dyraste del Falsterbo och gift med en tandläkare som var höginkomsttagare. Någon undrade varför hon bodde i Falsterbo om Vellinge inte var att rekommendera. Hennes svar var att hon var uppväxt i mångkulturella Möllevången i Malmö, så det var den bakgrunden som räknades. Hon kände ingen samhörighet med Vellinge alls påstod hon. Enligt henne hade Vellinge en dålig människosyn. Och duktiga elever skulle inte ha någon hjälp ansåg metodiklektorn.Varje metodiklektor var klassföreståndare för ett tjugotal lärarkandidater och ansvariga för bedömningen om kandidaterna var lämpliga som blivande lärare eller ej. Metodiklektorn från Falsterbo hade bland sina tjugo en lärarkandidat som var uttalad nynazist. Redan första terminen berättade den nynazistiske lärarkandidaten om sin idol Adolf Hitler. Helt öppet försökte han på rasterna värva andra lärarkandidater till att bli nynazister. På lektionstid drog han fram historiska exempel på Hitlers överlägsenhet och hur Tyskland genom fascismen skötte sin ekonomi bättre än demokratiska stater. Nynazisten tog med kasettband med tysk marschmusik till lärarhögskolan.De andra lärarkandidaterna reagerade först med förskräckelse. De undrade hur en lärarkandidat öppet kunde hylla Hitler och få gå kvar utan att bli avrådd. När de protesterade mot hans hyllning av Hitlertyskland kom nynazisten med historiska argument som skulle visa att de hade fel. Historia var nynazistens stora intresse tillsammans med militära frågor. Till slut resignerade de andra lärarkandidaterna och accepterade när nynazisten överglänste dem med sina historiska kunskaper. Två andra lärarkandidater tyckte dessutom att historia såsom nynazisten uttryckte det var idealet och krävde mer historia på lärarutbildningen.Metodiklektorn från Falsterbo hade inget att invända mot att nynazisten blev lärare. Hon och de andra metodiklektorerna godkände honom så att han fick sin lärarexamen. Inte en enda gång sa de åt honom att hans värderingar var olämpliga. Detta såg de andra lärarkandidaterna och accepterade med tiden också de nynazisten.Som färdig lärare började nynazisten sin karriär med att undervisa på en skola i Rosengård. Han sa att han ville arbeta där för att se hur snett invandringspolitiken hade gått och kunna rapportera tillbaka till andra nynazister.Metodiklektorerna siktade i stället in sig på att avråda en kristen lärarkandidat från att bli lärare. Någon gång hade hon i förbifarten nämnt att hon var kristen. När det var dags för religionsmetodik var hon kunnig i Bibeln. Hon försökte inte på något vis utgå från sin tro utan kom med initierade faktasvar, när hon ens sa något. Hon var ganska tystlåten. På rasterna nämnde hon inget om sin tro.Hon sågs inte med blida ögon av lärarhögskolan i Malmö. Den kristna lärarkandidaten kallades in till ett samtal. Där förklarades för henne att hon skulle lägga sin kristna tro åt sidan, annars skulle hon bli avrådd och inte få sin lärarexamen. Metodiklektorerna förklarade för henne att hon hade fel bakgrund. Hon kom nämligen från den kristna staden Jönköping. Lärarkandidaten försvarade sig med att i hennes gymnasieklass med 30 elever gick 13 i bibelskola efter skolans slut. Det var alltså ganska normalt i Jönköping.Vad lärarhögskolan i Malmö officiellt med statliga pengar lärt ut, är att Vellinge är ett större hot än Adolf Hitler. Och att kristen bakgrund som lärare är farligare än att läraren är nynazist. Att propagera för Vellinge som Göran Holm gjorde var farligare än att berömma Hitler.


Inga kommentarer: