2008-03-28

10 lärare kan vilja Ögårdsskolan illa


Det senaste halvåret har en mängd avslöjanden om den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö läckt ut. Informationen har kommit ut i dagstidningar, bloggar, anmälningar till Skolverket, länsstyrelsen, mejl och till politiker. Vem ligger bakom dessa avslöjanden som berör både Ögårdsskolan och Islamic Centers moské med församling?


Enligt personal från Ögårdsskolan kan det röra sig om flera personer som oberoende av varandra eller i vissa fall samråder om aktionerna i sitt missnöje med skolledningen. Det kan röra sig om såväl lärare som arbetar på Ögårdsskolan idag, som personal som slutat eller hoppat av. Det kan också handla om projektanställd personal som arbetat på Islamic Center.


Lärare från Ögårdsskolan säger att bland alla kritiker som arbetar eller har arbetat på skolan kan uppemot 10-15 personer sitta inne med kunskapen eller missnöjet som nu läcker ut. Därför är den eller de som vill avslöja Ögårdsskolan väl skyddad, eftersom det inte säkert går att peka ut vem som ligger bakom. Inte ens journalister lyckas reda ut vem som står bakom vad av avslöjandena. Frågan är vad eller vem som skrämmer lärarna från att våga framträda med namn? Vilka repressalier kan de råka ut för?


Inga kommentarer: