2008-03-21

Imamer får inte sprida islamism i religionsböcker


Imamer har via saudiska muslimska friskolor runt världen spridit hat mot väst och icke-muslimer i religionsläroböcker. Nu ska 40 000 saudiska imamer omskolas så att de inte uppmuntrar till terrorism, jihad och militant islamism. Bakom kraven står USA:


"Saudiska imamer har anklagats för att uppmuntra unga män att engagera sig i jihad - heligt krig - och att sprida hat mot icke-muslimer. För de saudiska myndigheterna har anklagelserna varit besvärande och närmare 1 000 imamer har avskedats de senaste åren.

I ljuset av den internationella kampen mot terrorism är den saudiska kungafamiljen också utsatt för ett starkt tryck från framför allt USA, som vill att man ändrar innehållet i religiösa läroböcker och inskränker utrymmet för militanta imamer."


Källa, Kyrkans tidning och YLE långtråkdagen 21 mars 2008:


Inga kommentarer: