2008-03-18

Ögårdsskolebranden


Kritikernas blogg har gjort en analys och samlat fakta om Islamic Center och moskébranden 2003. Då brann centrets muslimska friskola Ögårdsskolan ner:


En videofilm från Newshunter.se har letats fram som är 10 minuter lång. I videon ses muslimer som iakttar branden förvånat yttra att för en halvtimme sedan brann bara en liten del, men att nu var delar av Islamic Center och hela Ögårdsskolan övertänd. Videon är den bästa och längsta som direkt på plats filmar branden. Videon visar hur brandkåren var tvungen att inrikta sig på att rädda moskén genom att offra Ögårdsskolan som inte gick att rädda.


Bloggen Muslimska friskolan minns moskébranden och hur Rosengårds muslimer befann sig i chock veckan efter branden. Ögårdsskolan i Malmö har uttryckt att negativ publicitet om Ögårdsskolan i bland annat media kan resultera i att någon får för sig att sätta eld på Ögårdsskolan eller moskén vid Islamic Center igen.


Inga kommentarer: