2008-03-22

Arbetsgemenskapen för religionspedagogik


Arbetsgemenskapen för religionspedagogik (RPI) ska via muslimska lärare sprida islam genom trosundervisning. I motsats till vetenskapligt grundad skolundervisning. Detta avslöjas i Sändaren som skriver så här:


"islam har det gemensamt att undervisningen ska berätta så att folk får en längtan efter Gud. Det blev tydligt när RPI, Arbetsgemenskapen för religionspedagogik, i mars bjöd in till ett seminarium där representanter från de fyra traditionerna talade om just trosundervisning."

"– Satsar man inte samtidigt på föräldrarna förlorar man barnen. Muhammed Muslin, som studerat den indiska traditionen inom islam, ser också föräldrarna som viktiga lärare för barnen. – Den första religiösa skolan är mammas knä. Undervisningen är viktig inom islam, som i de kristna kyrkorna. – Det är en muslims plikt att aktivt söka kunskap, säger Muhammed Muslin. Målet är att skaffa sig en genuin kunskap om sin egen religion och lära sig läsa Koranen innantill och utantill på arabiska."

"Muslimska lärare som undervisar om islam har också en kontinuerlig kedja bakåt av lärare, från nu till Muhammed."

"Koranen och de många tusen berättelserna om vad profeten Muhammed sagt och gjort är mest centrala i muslimernas kunskapsöverföring. Även inom islam spelar traditionen en stor roll. Och riterna."


Källa, Sändaren onsdag 19 mars 2008:


Det mest skrämmande är att medlemsorganisationerna i RPI är i huvudsak högskolor/universitet, folkhögskolor, kyrkor på skilda nivåer, studieförbund och lärarorganisationer samt Stockholms lärarhögskola:


Inga kommentarer: