2008-03-22

Islam ersätter kyrkan i skolan


Björn Collin som arbetat på Försäkringskassan berättar tydligt hur den svenska kyrkan skiljts från skolor och islam trätt in som ersättare. Enligt Collin leder detta till förtryck:


"Det är då märkligt att detta sekulariserade samhälle under senare årtionden låtit islams värderingar alltmer genomsyra samhällslivet. Detta gäller exempelvis skolan där vi accepterar att muslimska flickor inte tillåts delta i gymnastik och simundervisning och ofta tvingas bära den särskilda muslimska kvinnouniformen.

I det mycket jämställda Sverige är det vanligt att kvinnorna/flickorna i de muslimska familjerna systematiskt utsätts för religions-relaterat tvång/våld. När barns och kvinnors rättigheter kränks i religionens namn väljer samhället att blunda.

Den svenska kristna kyrkan försvarar numera både mänskliga rättigheter och ivrar för jämställdhet. Medan denna kyrka fråntagits allt samhällsinflytande låter svenska politiker islam i stället få allt större inflytande."


Källa, Kristiansdadsbladet lördag 22 mars 2008:


Annan insändare om islams roll av Björn Collin:
I
"Många muslimska invandrare i vårt land sympatiserar med den här politiskt/religiösa fundamentalismen. Det mest synliga beviset härpå är den numera mycket vanliga förekomsten av ”uniformerade” muslimska kvinnor som genom sin klädedräkt fungerar som vandrande reklampelare för ett religiöst förtryck som vi i det här landet för länge sedan befriat oss från."
I


Inga kommentarer: