2008-03-19

Mp och v uppmuntrar somalisk terrorism


I måndags hölls ett möte i Rinkeby Folkets hus till försvar av terrormiljonerna från Bismilahi muslimska förskolor till Somalia:


"Amina slog också fast att hon kommer att fortsätta att skicka pengar via Hawalasystemet utan att låta sig avskräckas av SÄPO:s trakasserier."

"Representanterna från miljöpartiet och vänsterpartiet höll var sitt kortare inlägg till stöd för somaliers rätt att både stödja de sina ekonomiskt och att med vapen i hand bekämpa en utländsk ockupationsmakt.
Först ut i diskussionen blev Mattias Gardell, professor i islamologi på Stockholms universitet, som illustrerade de absurda konsekvenserna av terroristlagens gummiparagrafkaraktär, genom att berätta om hur han och hans fru, som har syrisk bakgrund, höll på att få sin köpesumma för ett stycke Saharamark i Egypten som de tänkt köpa, frysta..."

"I slutet restes förslag både från podiet och från publiken om såväl en bredare demonstration som organiserade ekonomiska massinsamlingar till stöd för somalierna, där deltagarna sedan kollektivt anmäler sig själva till polisen för ”medhjälp till terrorism” för att påvisa det absurda i det som pågår."


Källa, Offensiv onsdag 19 mars 2008:


Inga kommentarer: