2008-03-31

Islamismen i iranska skolböcker


Tidningen Världen idag tar i dagens ledare upp islamismen i Irans skolböcker. Genom total isolering och propaganda samt hat mot icke-muslimer ges ingen motbild:


"Nyligen publicerades en större undersökning av 95 obligatoriska läroböcker i Iran. De berör naturvetenskap, samhällsorienterade ämnen och religion. Böckerna används under de första elva årskurserna. 11 000 sidor senare kan man konstatera att kvinnor ses som sekundära i relation till män. Icke-muslimer behandlas som en andra klassens människor som föraktas. Israel är fiende nummer ett för alla världens muslimer. Heligt krig – jihad – är en hyllad muslimsk plikt.

Kvinnor: Irans skolbarn får systematiskt lära sig att kvinnor är underordnade icke-självständiga varelser, som har sin identitet och roll som maka och mor. Denna könsdiskriminering rättfärdiggörs genom otaliga citat från Koranen och allehanda imamer."


"Läroböckerna uttrycker misstänksamhet mot etniska minoriteter och talar nedlåtande om icke-muslimsk tro."

"En skolbok talar om den lyckliga dag när alla muslimer ska förenas och kasta ut alla islams fiender från Palestina. Det ses alltså inte som en folkrättslig fråga utan handlar om islams utbredning."


"Yttrandefrihet: Miljoner och åter miljoner iranska barn får lära sig att den islamska regimen är helig, är grundad på Koranen och är enligt Allahs vilja. Därför har den per definition rätt och kan inte ifrågasättas eller kritiseras."


Läs hela ledaren i Världen idag måndag 31 mars 2008:Inga kommentarer: