2008-03-26

Skatteverket undersöker Islamic Center


Skatteverket fortsätter undersöka Islamic Center i Malmö. Nedan visas utdrag från Sitemeter där det framgår att Skatteverket googlat på Islamic Center. Islamic Center driver den muslimska friskolan Ögårdsskolan och moskén i Malmö.


Domain Name: (Unknown)
IP Address: 137.61.234.# (Swedish Tax Administration)
ISP: Swedish Tax Administration
Time of Visit: Mar 25 2008 11:48:38 am
Last Page View: Mar 25 2008 11:48:38 am
Page Views: 1

Search Engine: google.se
Search Words: islamic centerVisitor's Time: Mar 25 2008 11:48:38 am


I följande engelska artikel om irakflyktingar intervjuas Islamic Centers VD och Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov. Han berättar att andra generationens invandrare inte drömmer om återvandring, samt att Islamic Center står för svensk politik utan inblandning från utländsk. Ändå sägs moskén vid Islamic Center ha hamnat i centrum för konflikter mellan olika islamiska grupper med brandattentat som följd. Andra personer menar att brandattentaten tagit bort fokus för bland annat Skatteverkets och länsstyrelsens granskning av Islamic Center:


"BEJZAT BECIROV, Director, Islamic Center of Malmo (through translator): In the second generation, it will change. Parents still hold onto these dreams, but the children don't.

FRED DE SAM LAZARO: Bejzat Becirov's goal is to forge a new Swedish Islamic identity here, leaving behind issues that divided members in their countries of origin.

BEJZAT BECIROV (through translator): This mosque is not imported. It's on Swedish soil, a Swedish model so all Muslims should be able to be here. You cannot bring politics from your own countries here. We're very clear: No politics from other countries, just Swedish politics."
FRED DE SAM LAZARO: Still, this mosque has been firebombed three times in recent years. No one is sure if it's the work of right-wing or Islamic extremists who have called the center "Islam-lite."

Källa, the Online NewsHour 4 december 2007:


Irakflyktingar i Sverige och Danmark är nu under diskussion för att få en fungerande modell:

Inga kommentarer: