2008-03-28

Terrorismen i Somalia styrs från Sverige


Vänsterrörelsen stöder Rinkebyupproret mot att somalier häktas, för att ha skickat miljontals kronor från de muslimska friskolorna Bismilahi till terroristorganisationen al-Shabaab i Somalia:


"– Själva motståndsrörelsen, som stöds av 80 procent av somalierna, bildades i den somaliska diasporan, vi som bor utomlands. Den första organisationen bildades just här i Sverige. Idag är den en stor paraplyorganisation som finns i flera andra europeiska länder, säger hon.

Vad gäller häktningen av de två männen misstänker Amina Said och hennes meningsfränder att det är somalier som stöder övergångsregeringen som ligger bakom, genom att ge felaktig information till Säpo."

"Till svt:s Agenda säger Säpochefen Anders Danielsson: ”Vår bedömning är ju att al-Shabaab har tagit på sig en hel del attentat riktade mot civila och mot personer i den övergångsregering som för närvarande styr Somalia. Vår bedömning är att de enligt svensk rätt har begått terrorbrott”."

"Författaren Mikael Nyberg skriver i Aftonbladet att terroristexperten Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan uttalat sig om att han inte är förvånad över att de anklagade männen är från Somalia, eftersom det har ”pågått terrorverksamhet där under lång tid”."


Källa, Internationalen fredag 28 mars 2008:


Inga kommentarer: