2008-03-21

Limhamn handfallet inför Spiritus Mundi


Stadsdel Limhamn-Bunkeflo publicerade 20 mars 2008 sin dagordning inför stadsdelsfullmäktigemötet onsdag 26 mars. Under information återfinns projekt Spiritus Mundi:

INFORMATION
§ 43 Projekt - Spiritus Mundi
§ 44 Inkomna skrivelser
§ 45 Avlåten skrivelse
§ 46 Protokoll från arbetsutskott och förvaltningsråd

Källa, dagording för 26/3 på stadsdelens hemsida:


Trycker man på pdf-filen kommer man till direktlänken för ärendet som förberetts av utbildningschef Mats Bååth och ska läggas fram för information så här:

"Datum
2008-03-07
Handläggare
Mats Bååth
Direkttelefon
040-34 69 01
Ärendenr:
Ärende: § 43 Projektet – Spiritus Mundi
Initierare:
Beslutsplanering: Stadsdelsfullmäktige 2008-03-26
Förslag till beslut: Stadsdelsfullmäktige föreslås besluta
att
Inger Björkqvist
stadsdelschef"

Källa:


Jaha, vad föreslås då stadsdelsfullmäktige att besluta?

På onsdag 26/3 är det utlovat information om syfte, bakgrund och mål med de kontroversiella saudiresorna. De som skrivit samman informationen är utbildningschef Mats Bååth, Spiritus Mundis ordförande Henrik Melius och stadsdelschef Inger Björkqvist. Alla ska kunna läsa informationen då och besökare får ställa frågor. Varför bifogas inte den skriftliga sammanställningen i pdf-filen redan nu? Flera politiker har meddelat att de inte tänker acceptera ett fortsatt hemlighållande av finansiären av flygresorna. De kräver svar 26/3. Kom dit du också!


Inga kommentarer: