2008-03-20

Varför köper Ögårdsskolan maten från restaurang?


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö drivs av församlingen Islamic Center under inseende av föräldrarådet. Föräldrarådet har framfört en fråga och förvåning över varför ingen skolmat tillagas i Ögårdsskolans eget skolkök till de 250 skolbarnen. Skolköket är nybyggt år 2004/2005 och har all utrustning med spisar, kylar, förvaringsutrymmen och tillagningsytor. Ingen skolmat lagas till eleverna i skolår 1-6, förskolan eller barnen som går på fritids och äter mellanmål. Skolbespisningspersonalen lägger bara upp maten till barnen. Så här har det varit i flera år.


I ett dokument ställs frågan på sin spets. Skolledningen förklarar att all skolmat köps in av en restaurang som levererar maten. Den som har hand om ekonomin för Islamic Center är VDn och rektorn Bejzat Becirovs dotter. Maten köps in av Daniclas Mat AB / Postilionen som har sin restaurang på Borrgatan 55 vid postterminalen i Malmö hamn . Dan Becirov som är en av delägarna är Bejzat Becirovs son.


Länkar till restaurangen:


De skolor i Sverige som köper in mat till sin skola brukar sakna skolkök. För att slippa bygga skolkök köps maten in och serveras i klassrummen. Då kan man också slippa anställa skolbespisningspersonal. Andra skolor kan låta eleverna äta i en skola bredvid eller dela ut lunchkuponger eller låta eleverna äta i andra lokaler som serverar mat. Ingen skola i Sverige som har egen skolmatsal och egen skolbespisningspersonal och egen ny utrustning köper in mat från restaurang, förutom Ögårdsskolan.


Det märkliga är att Ögårdsskolan enkelt skulle kunna köpa in råvarorna själva, låta den tillagas av skolbespisningspersonalen som redan är anställd och servera den i sin egen skolmatsal som de byggt. Då skulle skolmaten kosta som i andra skolor cirka 16 kronor per elev. Föräldrarådet förstår inte var besparingen finns i att köpa in maten från restaurang. Föräldrarådet får på sin förfrågan inte reda på att maten köps in av Bejzat Becirovs sons restaurang och transporteras tvärs över stan. Hur mycket kostar skolmaten egentligen per elev när den tillagas, säljs och körs från en restaurang? Ingen summa redovisas. Föräldrarådet får bara svaret att det blir billigare om en restaurang gör maten. Men Ögårdsskolan berättar inte för föräldrarådet vilken restaurang det rör sig om eller vad priset är. Om nu Daniclas Mat AB är billigaste alternativet med sin restaurangmat, varför köper inga andra friskolor eller små skolor sin mat därifrån?


http://www.ogardsskolan.se/Html/matsedel.html

Inga kommentarer: