2008-03-14

Skolelever används av saudiska infiltratörer


Bloggen Muslimska friskolan har nu kommit över information direkt från Spiritus Mundis egna led. Saudiskolresorna är planlagda med hjälp av islamologer. Spiritus Mundi har knutit åt sig islamologer som föreläsare, rådgivare och i sin styrelse. Islamologerna har utbildat Spiritus Mundi om att infiltratörer tagit sig in det saudiska utbildningsministeriet. Dessa infiltratörer har studerat i västländer och återvänt till Saudiarabien fast beslutna att störta den saudiske kungen. Infiltratörerna tillhör den liberala falang som kämpar om makten mot det konservativa kungadömet och mot den radikala islamismen som vill införa fundamentalism.


Utbildningsministeriet ansågs inte ha så mycket makt. Därför var det lättast att infiltrera. Infiltratörerna har satt igång arbete i Saudiarabiens utbildningsväsende för att ändra saudiska folkets sätt att tänka. Ett exempel är att använda bildämnet som liberalism. Skolbarn i Saudiarabien ska börja skulpera på västerländskt vis. Hela tiden ska positionerna flyttas fram och visas upp. Genom att dölja sig i utbildningsministeriet ska det se ut som om det är det officiella Saudiarabiens projekt.


Här kommer Spiritus Mundi och malmöskolbarnen in. De liberala infiltratörerna vill till varje pris ha besök av malmöskolbarnen och betalar därför hela projektet och gärna flygresorna. Det är inte meningen att barnen från Malmö och Saudiarabien ska lära av varandra eller utbyta kultur. Syftet är att liberalerna i utbildningsministeriet i saudisk press ska visa upp en progressiv bild. En är att pojkar och flickor kan göra tavlor ihop. En annan är fritt skapande. Därför ska tavlorna hängas ut på The Riyadh National Museum, så att exponeringen för allmänheten blir så stor som möjligt. Den stora positiva medierapporteringen kring utbytet i Saudiarabien utgör propagandamaterial för liberalerna.


Det är alltså inte den konservativa styrande falangen som bjudit in Spiritus Mundi och malmöskolbarnen för att öka handeln och ge en positiv bild av landet. Saudiarabien har redan en stor och ökande handel med Sverige. I stället ska projektet användas för att politiskt visa upp bristerna i Saudiarabiens diktatur och levnadssätt, inför det egna saudiska folket. Liberalerna tvingas gå balansgång och musik är utbytt till bild eftersom västerländsk musik är förbjudet av de konservativa som styr landet. Liberalerna har gått så långt de kunnat.


Det är därför som utbildningschef Mats Bååth är så positiv till projektet och vill vara med att så ett frö till förändring. Likaså är Henrik Melius helt oförstående inför kritiken om att Spiritus Mundi vill samarbeta med diktaturen Saudiarabien. Det är ju liberalerna som Mats Bååth och Henrik Melius samarbetar med. Det är därför fru Lena Bååth används för att övertala Malmös kvinnliga lärarkandidater att praktisera i Saudiarabien.


Tro nu inte att detta är något som helst försvarstal för saudiresorna från bloggen Muslimska friskolans sida. Tvärtom. Genom att gå ut med denna information läggs ytterligare en pusselbit som inte framkommit. Spiritus Mundi har inte kunnat gå ut med denna information, för då hade hela syftet framstått som ett politiskt spel. Spiritus Mundi har sett en väg att tjäna pengar som finns i massor bara man samarbetar med rätt instanser i Saudiarabien. Därför har Spiritus Mundi heller aldrig varit oroliga för finansieringen av flygresorna. Det har hela tiden varit sagt att Saudiarabien med infiltratörerna betalar, men att det kan vara bra att dölja bakom något multinationellt företag som sponsrar en hemligt liten del.


Varken de malmöitiska eller de saudiarabiska barnens intresse eller nyfikenhet har varit centralt. Skolbarnen används som brickor i ett politiskt spel. I sådana spel om makten finns alltid fickor som är villiga att betala och sådana som är villiga att utföra tjänsterna. Islamologerna vill inte missa denna chans till förändring och UD samt Sveriges ambassadör i Riyadh har varit delaktiga. Limhamnspolitiker har efterlyst ökad insyn i motiven. Det borde ha varit Spiritus Mundi själva som gått ut med denna information. Ty var finns säkerhetsomsorgen om barnen när de ska bli en del av den saudiska liberala infiltrationen riktad mot kungahuset Saud och islamisterna? Vad händer om islamisterna vill protestera mot eller sabotera malmöelevernas besök hos infiltratörerna?


I Spiritus Mundis styrelse återfinns islamologen Jan Hjärpe som ledamot och som hans suppleant islamologen Jonas Otterbeck.


Inga kommentarer: