2008-03-12

Lärare ska botas från islamofobi


Malmö högskola publicerar 11/3 som nyhet en helt ny kurs om islamologi. I stället för teologiska institutioners kurser i islamologi, ska bland annat lärare botas mot fördomar om islam ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Kursen ska också dämpa oron för euroislam och dess utbredning i Europa. Migrationen av islam ska riktas särskilt fokus. Vidare står studiet av islamisk extremism i kursinnehållet.


Naturligtvis är det IMER-avdelningen vid Malmö högskola som slår till igen. Så här säger islamologen Jonas Otterbeck när han presenterar kursen:

"En viktig fråga är vilken funktion islam har haft i bildandet av Europa?"


Men hallå! Islam har inte deltagit i bildandet av Europa. Världsdelen och dess länder samt folk i olika form fanns till innan islams födelse. Möjligtvis i Otterbecks fantasi. Tur att man inte går på lärarhögskolan i Malmö och får denna propagandakurs på nacken. Å andra sidan är Malmö en muslimsk stad. Den som vill bli lärare idag får gilla läget, att skolorna vimlar av muslimska elever vars andel ständigt ökar. Att vara lärare i Malmö idag är synonymt med att undervisa muslimska elever. Hoppas att momentet om islamisk extremism lär ut vad islamistiska källarmoskéer på Rosengård förkunnar i sina koranskolor för barnen. Eller varför inte bjuda in barnen från den muslimska friskolan och fråga dem!


Källa, Malmö högskola Nyheter tisdag 11 mars 2008:


Det blir värre när kursplanen avslöjar vad som krävs för att bli godkänd:
I
Efter avslutad kurs ska studenten:
I
visa grundläggande förståelse av de sociala processerna som rör islams och muslimers närvaro i Europa, både i historia och samtid och visa kunskap om Malmö högskolas perspektivområden miljö, genus, migration och etnicitet.
I
visa medvetenhet om de islamiska traditionernas komplexitet
I
Citat från IMERs hemsida för den nya kursen om islamologi med kurskod IM112S
I
I
Var hittar vi mer kursansvarige Jonas Otterbeck? Jo, i styrelsen för Spiritus Mundi som anordnar de kontroversiella saudiresorna:

Inga kommentarer: