2008-03-19

UD och Skatteverket undersöker Spiritus Mundi


Utrikesdepartementet har nyligen gjort en förfrågan om Spiritus Mundis ordförande Henrik Melius. Utredningen har gjorts av Mats Nyström som är länderansvarig för Bahrain på UD. Nyström har kontaktat Sveriges honorärkonsul Peter Grönberg i Bahrain. Förfrågan gällde hur Henrik Melius till Skatteverket kan ha uppgett att han bor på konsuläragentadressen:

Mina Sulman Industrial Area Road 4306 P.O. Box 412 Manama, BahrainAdressen går till Gulf Agency Company där honorärkonsul Peter Grönberg är managing director. Peter Grönberg vägrar svara UD om var Henrik Melius bor eller varför han använt sig av honorärkonsulatadressen. Honorärkonsuln är godkänd av UD. I stället nöjer sig UD med Peter Grönbergs förklaring att Henrik Melius är hans kompis. UD förklarar därefter utredningen som avslutad och har fullt förtroende för honorärkonsul Peter Grönberg. Peter Grönberg sitter i Spiritus Mundis styrelse och har via företaget Gulf Agency Company sponsrat Spiritus Mundis resor i arabvärlden och projekt i Malmö stad. Mats Nyström säger att honorärkonsul Peter Grönberg inte behöver berätta för någon varför Melius använder honorärkonsuladressen. Mats Nyström säger också att honorärkonsuln och UD finner det märkligt att någon undrar över varför adresserna sammanfaller. UD vill dock avråda andra som vill slippa betala skatt i Sverige att skriva sig på honorärkonsulatadressen i Bahrain. UD menar att det är Skatteverkets uppgift att reda ut var Melius är bosatt.


4 februari 2008 meddelar Henrik Melius folkbokföringen i Sverige att han kan nås via post på Dalbyvägen 7 i Veberöd. Men han berättar fortfarande inte var han bor. Adressen går till hans mamma, som dessutom har en adress till på Rektorsgatan 1 i Veberöd. Mamman sitter i styrelsen för Spiritus Mundi. Hon sitter även i styrelsen för Henrik Melius aktiebolag Helius Media Sweden AB, dit Henrik Melius mobiltelefon går och Thomas Holst mobiltelefon som han använder i sin tjänst hos Spiritus Mundi:
Ingen i Spiritus Mundis styrelse vill berätta om eller hur Spiritus Mundis ordförande får betalt. Islamolog Jonas Otterbeck sitter i Spiritus Mundis styrelse. Han säger att ordförande lägger ner ett heltidsarbete på Spiritus Mundi. Ingenstans i Malmö stad redovisas vad Spiritus Mundi eller dess ordförande får betalt eller för ersättning för de kontroversiella saudiskolresorna. Enligt uppgifter från Malmö högskola består musikerna som bygger upp Spiritus Mundis verksamhet av arbetslösa personer som Spiritus Mundi får betalt av arbetsförmedlingen för att använda. På Spiritus Mundis hemsida presenteras flera av dessa i stället som medlemmar:

Idag onsdag 19 mars 2008 har Skatteverket sökt information om Henrik Melius aktiebolag Helius Media Sweden AB, samt om honorärkonsul Peter Grönberg och Spiritus Mundi. Telefonnumret till Helius Media Sweden AB går till Henrik Melius mamma, men adressen till Helius Media Sweden AB är densamma som för Spiritus Mundis lokaler, nämligen Mäster Johans gatan 6 i Malmö. Sökresultat hos bloggen Muslimska friskolan med tjänsten Sitemeter:


IP Address: 137.61.234.# (Swedish Tax Administration)
ISP: Swedish Tax Administration
Time of Visit:Mar 19 2008 11:24:48 am
Last Page View: Mar 19 2008 11:27:03 am
Visit Length: 2 minutes 15 seconds
Page Views: 3
Referring URL:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=helius%20media%20sweden%20ab&meta=
Search Engine: google.se
Search Words: helius media sweden ab

Time Zone: UTC+1:00
Visitor's Time: Mar 19 2008 11:24:48 am

LEL Revision AB i Malmö är Spiritus Mundis revisor. Där ser man det som en börda att uppgifter framkommit i pressen om Spiritus Mundi. Revisionsbyrån påpekar att ingen har rätt till insyn i hur ordföranden för Spiritus Mundi får betalt eller hur alla löpande kostnader under 75 000 kronor är fria att disponera för ordföranden:Spiritus Mundi utbildar tillsammans med Malmö stad och Botkyrka kommun unga kulturambassadörer i projektet Wag the City som finansieras av Allmänna Arvsfonden för skattepengar av regeringens socialdepartement. Handläggaren på Allmänna Arvsfonden säger att man kommer att fortsätta betala ut regeringspengar i förskott till Spiritus Mundi, så länge revisorer inte slår larm. Någon revisor har ännu ej tittat på projektpengarna uppger handläggaren:


Botkyrka kommun ska denna vecka träffa Henrik Melius som vill skriva på för ytterligare ett projekt där Botkyrka ska gå in med pengar. Botkyrka kommun säger att de först ska granska vad som skrivits om Spiritus Mundi i skånetidningar innan de går in med nya skattepengar:


Stadsdel Limhamn-Bunkeflo och utbildningschef Mats Bååth har fått ta emot en strid ström av missnöjda mejl, brev och vykort om de kontroversiella saudiskolresorna. Dessa inkommande klagomål är diarieförda. Endast en liten del har enligt stadsdelen varit positiva. Vad de kan minnas är det ett enda positivt telefonsamtal till Mats Bååth, resten är negativa responser. Postlistan för 10 mars 2008 sidan 4 innehåller två inkomna ärenden om saudiresorna:


Skribenterna kopplar samman oroligheter i muslimska länder och Hamas mördarkanin i palestinska TV-program och undrar varför inte stadsdelen tar lärdom av det. De hänvisar till dödsstraff i de muslimska länderna och ifrågasätter vad Malmös skolbarn ska i Saudiarabien att göra. En inkommande handling klottrar sina tankar på en utskrift av Tobias Lindbergs krönika "kaninfarligt" i Sydsvenskan:


Många journalister har hört av sig till bloggen Muslimska friskolan och undrar hur man kan få tag på Spiritus Mundis ordförande Henrik Melius. Svaret är: vet ej! Uppenbart undviker han journalister eftersom de måste vända sig till en blogg för att fråga.


Stadsdel Limhamn-Bunkeflo har idag inte fått några uppgifter om vem som finansierar skolbarnens flygresor. Limhamnspolitiker hade fått information om att Spiritus Mundi skulle offentliggöra uppgifterna idag onsdag 19 mars. Är det någon som är förvånad att så inte skett? Må politikerna lära sig av detta. Även i februari lovade Spiritus Mundi offentliggöra finansiären när planeringsresan var avslutad. Så skedde inte. Välkomna till cirkus Spiritus Mundi!Diskussion på FOMI:
http://fomi.nu/phpBB2/viewtopic.php?t=8549&sid=c61690ee8bb11d1bdd457efedeee7c55

Inga kommentarer: