2008-03-27

Limhamnspolitiker som svek om saudiresorna


I onsdagens stadsdelsmöte 26 mars 2008 voterades om saudiresorna. Ärendet gällde de saudiska skolresorna:


I tidningsartiklar hade flera politiker sagt sig vara emot saudiresorna:

Nils Karlsson (mp):
"Jag ska göra vad jag kan för att stoppa resan"
"– Situationen är onekligen udda. Vi politiker från alla partier har markerat på ett sätt som inte kan missförstås. Ändå blir resan av, säger Nils Karlsson (mp)."
"I Malmö har politikerna sagt att de inte kan lägga sig i resan, det är upp till rektorerna att bestämma om eleverna kan åka med eller inte. Miljöpartisten Nils Karlsson tycker att det är tråkigt.- Några av oss har försökt att ta debatten, men då har det sagts att vi inte ska diskutera enskilda fall. Jag tycker inte att vi politiker kan avsäga oss ansvaret."


Christer Olsson (s):
"– Om vi politiker hade fått vara med från början så hade det säkert inte blivit någon resa, säger Christer Olsson (s), ledamot i Limhamn-Bunkeflos stadsdelsfullmäktige."


Birthe Sörestedt (s):
"– Naturligtvis kan vi inte acceptera att man kränker mänskliga rättigheter. Det har vi synpunkter på, säger stadsdelsfullmäktiges ordförande Birthe Sörestedt (s)."
"Vi har begärt en rapport om resans syfte och förutsättningar och den skall vi få nu, säger Birthe Sörestedt, ordförande i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige.Däremot utesluter hon inte att politikerna kan gå samman och rikta kritik mot resan i en skrivelse.
– Vi har vissa synpunkter. Men sedan är det andra som tar besluten, framför allt föräldrarna, säger Birthe Sörestedt."
I
I
"Oppositionen – moderaterna och folkpartiet med stöd av Sverigedemokraterna – tyckte annorlunda och försökte göra frågan till ett beslutsärende men röstades ner av s, v och mp."


Det går alltså att konstatera att de tre limhamnspolitikerna från vänsterblocket, Nils Karlsson, Christer Olsson och Birthe Sörestedt svikit sina markeringar för att stoppa resan de tyckt är olämplig, för att vika sig under sitt vänsterblocks krav att inte låta politikerna avgöra frågan. Voteringen utföll 7 mot och 6 för att göra frågan till ett beslutsärende för politikerna. Dessa tre personer är ju totalt opålitliga och bör röstas bort av alla föräldrar i Limhamn som bryr sig om sina barns säkerhet. Här är listan med kontaktuppgifterna där de tre svikarpolitikerna finns i stadsdelsfullmäktige Limhamn-Bunkeflo:

Birthe Sörestedt (s) ordförande
Skomakarebyn 4 P, 218 41 Bunkeflostrand
Tel: 070-548 88 57

Nils Karlsson (mp) andre vice ordförande
Göingeplan 10 A, 214 43 Malmö
Tel: 0703-37 47 06

Christer Olsson (s)
Ambultsg 31, 218 71 Tygelsjö
040-46 92 72

Källa, Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige:


På stadsdelsmötet 26/3 framkom även att stadsdelschef Inger Björkqvist beslutat att skicka utbildningschefen Mats Bååth på planeringsresan till Saudiarabien i februari. För denna planeringsresa fick Bååth både lön för arbete och traktamente av Malmö stad. Därför följde en intensiv diskussion om kommunala kostnader eftersom Malmö stad redan betalat planeringsresan. Spiritus Mundi ska via det saudisk-kuwaitiska mejeriföretag som ordförande Henrik Melius samarbetar med betala flygresorna för skolbarnen och åtta medföljande föräldrar. Limhamnspolitikern Håkan Linné (fp) menar kritiskt att detta bara är ett sätt för det saudisk-kuwaitiska mejeriföretaget att sälja mer mjölk när arabvärlden bojkottar danska mejeriprodukter.


Uppehälle i Saudiarabien betalas för alla svenska skolbarn, lärare och föräldrar av Saudiarabien. Uppehället i Sverige till hösten för de saudiska eleverna och deras lärare och föräldrar betalas också av Saudiarabien. En tredjedel av hela stadsdelsmötet uppehöll sig vid frågan om saudiskolresorna. Det sades att UD avrått från resor till Saudiarabien. Det var oklart vilka försäkringar som gäller för de svenska skolbarnen.

Det sades nu också att det inte var en skolresa och ej heller en semesterresa. Mötet kunde inte besvara frågan vad det var för sorts resa. Därefter informerade stadsdelschef Inger Björkqvist igen om projekt Spiritus Mundi. Hon sa att hon beslutat om resan, men ej godkänt resan. Hon skyllde ifrån sig på Sveriges ambassadör Jan Thesleff i Saudiarabien som ställt sig positiv till resan:


En fråga dök upp som undrade om de svenska flickorna som i april ska resa till Saudiarabien måste bära slöja? Frågan förblev obesvarad i stadsdelsfullmäktige. Det undrades eftersom de svenska flickorna är 12 år och kanske kan bli gripna av den saudiska sedlighetspolisen. Eller vad händer om något svenskt skolbarn råkar ha en MP3-spelare med sig för att lyssna till musik?


Så här pass opålitligt är det saudiska kungahuset i politiska frågor när de nu totalsvänger i en annan religiös tillståndsfråga om kyrkobygge som strider mot saudisk islam:


Inga kommentarer: