2008-03-17

Rosengårdselever flyr till muslimska friskolor


TV4 sände idag denna nyhet som delvis feltolkats av en intervjuad sociolog:

"Familjen Hossein i Skärholmen utanför Stockholm är långt ifrån ensamma att välja bort skolan där de bor. I Stockholm finns det idag invandrartäta områden där 60 procent av niondeklasserna övergett skolan de geografiskt tillhör. Och samma utveckling ser man i Göteborg och Malmö. I Rosengård valde ungefär var tredje elev en annan skola än den närmsta förra läsåret."

Källa, TV 4 Nyheterna måndag 17 mars 2008:

Se TV-inslaget på direktlänken:


Situationen att förortsbarn i Stockholm söker sig till mer välartade svenska privata friskolor i innerstaden är säkert korrekt beskriven. Men när studien berättar att var tredje elev i Rosengård valde en annan skola, så är det inte någon välartad innerstadsskola. Det finns inga välartade innerstadsskolor i Malmö. I Malmös innerstadsskolor går det mest invandrarbarn av muslimsk bakgrund i Rörsjöskolan, Möllevångsskolan, Österportskolan,Sofielundsskolan med flera. Titta bara på dessa skolgårdar så syns flest Muhammed och slöjor. I de helsvenska privatskolorna i Västra hamnen och Limhamn kommer inga elever från Rosengård alls.


Vart tar då den tredjedel elever vägen som inte vill gå i Rosengårds grundskolor? Jo, de åker buss till Malmös tre muslimska friskolor. Inte för att de är bättre som i stockholmsmodellens fall med innerstadsskolor, utan för att de erbjuder islamologi och arabiska. I de muslimska friskolorna i Malmö är studieresultaten sämre än i Rosengårds kommunala skolor. Men det bryr sig inte föräldrarna från Rosengård om. Riksdagspolitikerna kommer aldrig att förstå problemen i Malmö, helt enkelt eftersom Malmö inte fungerar som Stockholm. Det visar tydligt denna felgeneralisering där förklaringen mellan städerna är rakt motsatta.


Inga kommentarer: