2008-03-17

Ambassadens reklam för saudiresorna


"2008-02-25
Spiritus Mundi

Besök av Spiritus Mundi Delegation i Riyadh, 7-16 februari 2008

En delegation bestående av Henrik Melius och Thomas Holst, båda från kulturföreningen Spiritus Mundi i Malmö, utbildningschefen från Malmö-stadsdelen Limhamn-Bunkeflo Mats Bååth och Lena Bååth, Lärarhögskolan i Malmö, besökte den 7-16 februari 2008 Riyadh för att förbereda ett gemensamt kulturprojekt kring barns konst och kreativitet i utbildningen.

Delegationen höll den 10 februari ett seminarium med deltagande av pedagoger och tjänstemän från det saudiska utbildningsministeriet. Därtill har separata möten hållits med representanter för skolor i Riyadh (flickor och pojkar). Delegationen har besökt saudiska kulturinstitut, talat med företrädare för internationella skolor och mött saudiska kvinnliga akademiker. Delegationen har även besökt Nationalmuseum i Riyadh, där utställningen av barnens konstverk planeras i april."


Källa, Svenska Ambassaden i Riyadhs nyhetssida 25 februari 2008:Svenska ambassaden i Riyadh har via utrikesdepartementet underrättats om kontroverserna på hemmaplan i svensk press. Ändå väljer ambassaden att anslå även planeringsresan som något slags officiell statsangelägenhet där ambassaden är inblandad. Märk också att ambassaden är noggrann att skriva hur delegationen fick dela upp sig med olika representanter för besök av pojkar och flickor i skolor i Saudiarabien. Om delegationen underkastat sig wahabismen redan här, trots påstådd överenskommelse om blandning av kön vid kulturutbytet, vad finns det då för garanti att pojkar och flickor får lov att blandas och skapa konst ihop när malmöeleverna anländer? I så fall kunde ju saudiska skolbarn eller saudiska skolföreträdare av olika kön blandats redan i mottagningen under den här planeringsresan?

Inga kommentarer: