2008-03-24

Moskébranden i imamdebatten


När den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö brann 2003 fick det politiska konsekvenser. En av dessa är att moskébranden där Ögårdsskolan brann upp används som argument för en statlig imamutbildning av muslimer, högskoleminister Lars Leijonborg (fp) och riksdagsledamoten Luciano Astudillo (s) från Malmö. Här en riksdagsinterpellation för statlig imamutbildning som muslimforumet NoorIslam.net använder sig av:


"Anf. 4 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Herr talman! Jag kan förstå om det uppifrån, från staten, pådyvlas försök till att beskriva en religion. Jag är själv väldigt engagerad i de här frågorna och har mycket samtal med Islamic Center i Malmö om hur man skulle kunna lösa frågan. Därifrån finns det signaler om att det här är positivt.

Jag tycker inte att vi bara kan förlita oss på förhoppningar. Trots att vi är ett sekulärt samhälle, vilket jag förstår och tycker är bra, ska vi ha en åsikt, en inriktning.

Man kan stötta på olika sätt. Jag tycker inte att vi ska brännmärka vissa typer av islamisk inriktning så länge man lever upp till lagen. Däremot tror jag att staten, samhället, kan börja diskutera hur vi ser på islam och på relationen till vår värdegrund och den demokrati vi lever i och stötta den inriktningen.

Låt mig förklara ungefär hur jag menar att det skulle kunna se ut.

Utgångspunkten är att islam är en väldigt heterogen tro och att vi är i akut behov av att hitta någon form av svensk islam. Jag tror att det skulle kunna göras till exempel genom att ge en högskola i uppdrag att i en dialog med de samfund som finns se hur en sådan här imamutbildning skulle kunna se ut."


"Anf. 6 LUCIANO ASTUDILLO (s):

Jag tror också att det är viktigt att markera att man måste stödja de muslimer och den variant av islam som vi ser växa fram, den som vi tycker är positiv. När det var brand i Islamic Center tog jag en debatt med förra regeringen. Jag tror att detta är en oerhört viktig framtidsfråga."


"Anf. 7 Utbildningsminister LARS LEIJONBORG (fp):

Herr talman! Apropå Islamic Center i Malmö reagerade jag också mycket kraftigt. Det var en våg av bränder. Problemet var att församlingen inte fick några försäkringar därför att det brann så ofta att inget svenskt försäkringsbolag ville teckna försäkring. Jag fann det helt oacceptabelt i ett rättssamhälle att en grupp som vill ha en samlingspunkt inte har möjlighet till det därför att det finns våldsverkare som sätter sig över lagen. Jag tog också en del initiativ för att försöka få en lösning på det problemet."


Källa, NoorIslam.net Forum debatt om högskoleutbildning av imamer:


Leijonborg och Astudillo påhejad av muslimer verkar vilja använda Islamic Center som en blågul islam med hederliga muslimer värda att samverka i en statlig imamutbildning för att motverka radikal islamism. De glömmer då att Ögårdsskolan och moskén vid Islamic Center förekommer i en polisutredning, en utredning hos Ekobrottsmyndigheten, en utredning hos länsstyrelsen samt två utredningar hos Skolverket. Alla fyra instansers utredningar är igång nu samtidigt. Är det denna typ av blågul islam som Leijonborg och Astudillo vill ha när de framhäver Islamic Center som föredöme för statlig imamutbildning?

Till och med Kina har mer koll på att deras moskéer och imamer sköter sig än svenska riksdagspolitiker:
"Dér har spændinger i forholdet til regeringen ført til tæt overvågning af moskéer og imamer."

Inga kommentarer: