2008-03-30

Islamic Centers bokföring kunde ha räddats


När den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Centers moské i Malmö brann 2003, förstördes all bokföring sägs det. Stämmer detta?


Medlemsförteckningen och bokföringen för Islamic Center fanns i imamen och datalärarens dator. Han ondgjorde sig över att alla dokument förstörts vid branden. Datorn stod i hans rum bredvid moskén och utsattes inte för samma ödeläggelse som Ögårdsskolan. Moskéns innervägg skyddade rummet och brandkåren satte in resurser för att rädda moskén dit imamens rum gränsade. Imamen och dataläraren satt i rummet till vänster om moskén. Där fanns en ingång till ett förrum till moskén och längre ner en ingång till ett större rum som temporärt användes som klassrum. Bredvid låg några mindre rum där imamen där imamens rum låg närmast moskébyggnaden. Dagtid brukar imamen numera hälsa på inne hos vaktmästaren i rummet till höger om moskén med grön dörr.


Eftersom imamen är datalärare vid Ögårdsskolan borde han ha kunnat återställa hårddisken som är hermetiskt tillsluten. Bland Ögårdsskolans och Islamic Centers personal fanns flera vuxnare barn med datorkunskap på hög nivå. Det finns även bolag som specialiserar sig på att återvinna hårddiskar för företag som brunnit. Inget av dessa alternativ prövades. Flera från Islamic Center förordade istället att överge all förödelse och fokusera på återuppbyggnaden.


Men, det är viktigt att ha en komplett bokföring. Om bokföringen försvinner kan ingen se vilka utländska muslimska organisationer som ger pengar eller brister samt sammanblandningar i ekonomin som finns. Sedan kan man skylla på branden och ingen kan upptäcka varifrån pengar rullat in och ut. Spåren är ju borta.


Inga kommentarer: