2008-03-14

Lärarhögskolan håller konferens om arabvärlden


Malmö lärarhögskola bjuder 11 april 2008 in lärare och politiker till konferens för att etablera kontakter med arabvärlden:


"Hur mycket kunskap har vi om den kulturella utvecklingen i arabvärlden?

Hur kan vi som arbetar med barn och ungdomar på skolor, undervisar studenter på högskolor, universitet eller är verksamma i andra institutioner, inhämta kunskaper om och etablera kontakter med olika institutioner i Sverige och i arabländerna?

Hur kan aktiviteter utvecklas som kan främja en ömsesidig förståelse, dialog och samarbete?

Med den bakgrunden anordnar Al Andalus kulturcenter konferens " Mångfalden i Malmö!Den arabiska högkulturen förr och nu - vara eller icke vara" på Malmö högskola den 11 april 2008 i samarbete med Malmö stad och Malmö Högskola."


Källa, Malmö högskolas kalender:


Islamologen Jan Hjärpe deltar och ABF Malmö medverkar. ABF Malmö satsar på att filma alla sina debatter. Därför kommer denna sannolikt att läggas ut som webb-tv. Denna tilställning är gratis. Det finns alltid platser över. Uppmanar därför de som vill säga sin mening att komma dit, ställa frågor till panelen och hamna i webb-tv! Det har du rätt till, för du betalar alla ABFs medarbetares löner och webb-tv med dina skattepengar.


Laid Bouakaz, fil.dr i pedagogik, forskare vid Malmö högskola, Al Andalus ordförande och initiativtagare till bildandet av kulturcentret innehar centralrollen. Länk till Al Andalus kulturcenter. Sidan har för tillfället tekniska problem:

Laid Bouakaz från Malmö lärarhögskola är en av de vassaste kritikerna mot Spiritus Mundis saudiska skolresor, i sin krönika hos Sydsvenskan 29 februari 2008:

Inga kommentarer: