2008-03-10

Rosengård farligt för barnens tandhälsa


"I Malmöstadsdelen Rosengård har var fjärde 19-åring minst en rotfyllning, medan det bland 19-åringarna i Kirseberg bara är en procent av 19-åringarna som har det.
Kartläggningen är den första i sitt slag i Sverige."

"— Om vi tidigt kan identifiera den här gruppen och öka medvetenheten hos dem skulle det leda till minskat lidande och dessutom besparingar för tandvården, säger Karin Ridell till TT.
Undersökningen av en hel årskull 19-åringar i Malmö visar hur andelen rotfyllningar följer ett socioekonomiskt mönster: I de bättre bemedlade stadsdelarna i västra Malmö är tandhälsan genomgående högre."


Källa, Helsingborgs Dagblad genom TT Malmö måndag 10 mars 2008:


De här resultaten stämmer väl överens med bloggen Muslimska friskolans tidigare avslöjanden, där tandhygienisten på den muslimska friskolan säger att tandhälsan hos barnen är katastrofal. I områden som Rosengård och andra utanförskap eller i muslimska friskolor där barnen kommer från fattiga förorter, äter barnen så mycket godis utan att någon stoppar dem, att de som tonåringar får fler rotfyllningar och risk för komplikationer.


Inga kommentarer: