2008-03-14

Så går stöld till på den muslimska friskolan

Några flickor på lågstadiet i den muslimska friskolan leker på lunchrasten med en orange gummiboll. De studsar till varandra. En pojke från mellanstadiet får syn på bollen och frågar om han får prova att studsa med den. Det får han. Pojken går iväg in i en passage. Flickorna går efter honom. De säger att de vill ha tillbaka bollen. Pojken säger att han inte har bollen och inte vet vart den tagit vägen. En lärare säger åt pojken att ta fram bollen eftersom han uppenbart hade bollen sist. Han upprepar att han inte har bollen och inte tagit bollen.


Nu kommer en skolledare förbi på sin väg från matsalen. Lågstadieflickorna gråter och säger att mellanstadiepojken tagit bollen. Skolledaren frågar pojken som förnekar. Både läraren och skolledaren vet att pojken stulit många föremål från skolkamrater tidigare. Det har varit linjaler, suddgummin, allt han kan hitta i obevakade ögonblick. En flicka i pojkens klass har larmat om att pojken ständigt söker genom hennes skolväska. Många andra elevers saker har han förstört. Pojken har aldrig ersatt sina klasskamrater. I genomgång av elevsituationen i klassen har klassföreståndaren krävt att pojken ska anmälas till de sociala myndigheterna. Skolledaren har vägrat.


Med denna vetskap står läraren och skolledaren framför samme mellanstadiepojke i ytterligare en situation identisk med så många tidigare. Som åskådare finns de två gråtande lågstadieflickorna som förväntar sig att de två vuxna pedagogerna ska lösa situationen och återbringa bollen. Skolledaren säger att pojken ska visa sina fickor. Han visar fickorna, men inget finns där. Läraren säger då att pojken brukar gömma det han stjäler i byxorna, så att de bestulna ska tycka det är äckligt och inte vilja ha tillbaka sina ägodelar. Skolledaren frågar då pojken om han har bollen i byxorna eller på sig. Han svarar nej. Skolledaren vänder sig till läraren och de två lågstadieflickorna och säger att pojken är oskyldig, att han inte tagit bollen.


Läraren ska sedan följa några elever från sin klass hem, för att sedan gå vidare med dem till biblioteket. Pojken kommer ut från sitt hem och läraren och eleverna går vidare till biblioteket. Utanför biblioteket plockar pojken fram en orange boll som är identisk med den bortkomna. Läraren vill ta bollen, men då säger eleven att han tagit med sig bollen hemifrån, att han hade en likadan orange boll hemma som lågstadieflickorna.


Än en gång har denne notoriske tjuv till elev med berått mod stulit, ljugit och framfört sin berömda fras inför lärare, elever och skolledare:

"-Det var inte jag! Jag har inte tagit någonting."


Skolledningen vill inte anmäla pojken till socialen, för han har så många syskon på skolan som inbringar pengar. Skulle de anmäla honom kanske föräldrarna vill ta de många andra syskonen ur den muslimska friskolan också.


Inga kommentarer: