2008-03-18

Muslimska förskolor i somalisk befrielsekamp


Flera hundra somalier protesterade igår i Rinkeby Folkets hus mot häktningen av landsmän som smugglat ut miljontals kronor från de muslimska förskolorna Bismilahi. Somalierna menar att pengarna används i en legitim kamp för att få ut etiopier med amerikanska intressen ur landet:

Källa, SR Dagens Eko tisdag 18 mars 2008:


Socialdemokratiska Aftonbladet har en motsatt bild. Där häcklas terroristexperten Magnus Ranstorp och SÄPO för vad tidningen kallar en hets mot somalierna:


"Men nu tar Säpo ”seriöst” på frågan, försäkrar Magnus Ranstorp, terroristexpert vid Försvarshögskolan, i medierna. Han är belåten, och han säger att det inte förvånar honom att de gripna är somalier. Det har ju ”pågått terrorverksamhet där under lång tid”.

Den verksamhet Magnus Ranstorp och Säpo bedriver är något annat. Den kallas krig mot terrorismen. Till vapnen hör en förvriden bild av världen och en med rasism mättad föreställning om muslimens ondska. Det våra terroristexperter har att säga om Somalia är filmen Black hawk down på byråkratprosa: historien om ett svart hål av våld och terror, ett land som med kulsprutor och raketer möter världssamfundets försök att främja fred och försoning."

Källa, Aftonbladet tisdag 18 mars 2008:


Åklagarmyndigheten i Stockholm som utreder ärendet med de häktade somalierna, har tio gånger idag 18/3 besökt bloggen Muslimska friskolan. Av Sitemeter kan utläsas att Åklagarmyndigheten i stort sett sökt och läst vad som skrivits om just somalierna och Bismilahi muslimska förskolor.
I
I
29 februari 2008 terroriststämplar USA al-Shabaab med förklaringen att extremistgruppen nära samarbetar med al-Quaida. Det klargör att Bismilahi muslimska förskolor för somaliska barn i Rinkeby och Tensta finansierat en terroristorganisation:
I
I
Galenzo har letat fram hela beslutet från USAs regering tillkännagett av utrikesminister Condoleeza Rice:

Inga kommentarer: