2008-03-28

Saudiresorna på nytt i kommunfullmäktige


Torsdag 27 mars 2008 var det kommunfullmäktigemöte i Malmö. Två frågor om Spiritus Mundi och de kontroversiella saudifrågorna stod på dagordningen. Kommunfullmäktigemötet kan ses i efterhand via Malmö stads webb-tv:


Först ut var moderate fullmäktigeledamoten Rickard Wendel under punkt 4 inkomna enkla frågor:

"Jag ställer vid torsdagens sammanträde i kommunfullmäktige följande enkla fråga till Limhamn-Bunkeflos stadsdelsnämndsordförande:

"Det har under en tid planerats för en resa till Saudiarabien där det cirkulerat olika uppgifter om huruvida Malmö stad är en part i projektet eller inte. Klart är att minst en tjänsteman från stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo varit på en förberedande resa till Saudiarabien. I uttalanden från politiker i stadsdelsnämnden har, enligt media, sagts att resan genomförs trots att alla politiker är kritiska.

Jag frågar därför stadsdelsnämndens ordförande:
Är resan till Saudiarabien ett officiellt utbyte, på politiker- eller tjänstemannanivå, som Malmö stad deltar i?"Den behandlades som en enkel fråga, men bordlades till nästa fullmäktigemöte, eftersom Limhamn-Bunkeflos stadsdelsnämndsordförande Birthe Sörestedt (s) inte behagade dyka upp för att försvara sitt ställningstagande för saudiresorna. Inslaget ses 7 minuter in i webbsändningen.


Mellan 25:e och 34:e minuten in i webbsändningen under punkt 5 svar på enkla frågor träder nästa fråga om saudiresorna in:

"Bordlagd enkel fråga av Hans Berg (fp) till kommunalrådet för barn och ungdom om planerad resa till Saudiarabien"


Nedtecknar följande som uppfattats utifrån webbsändningen:


Skolkommunalrådet Agneta Ericsson (s) säger att hon självklart står fast att inte vidta några åtgärder för att stoppa elevutbytet mellan Riyadh i Saudiarabien och Malmö.


Utbildningsnämndens Hans Berg (fp) undrar varför, då Saudiarabien är en av de värsta diktaturerna som tillämpar kvinnoförtryck och könsstympning. Han ifrågasätter vad sjätteklassare ska där att göra och säger att mötet inte sker under öppna och demokratiska former. Hans Berg avslöjar att han varit på onsdagens stadsdelsfullmäktigemöte i Limhamn-Bunkeflo.

Berg säger att vid mötet i Saudiarabien kommer pojkar och flickor inte att få delta i samma aktiviteter. Han är kritisk till att utbildningschef Mats Bååth, elever, lärare och skolchef deltar på skoltid, eftersom ett kulturutbyte med Saudiarabien inte stämmer överens med skolans värdegrund. Därför undrar han vad skolkommunalrådet Agneta Ericsson ska säga om något händer i Saudiarabien, efter att UD avrått från att resa dit.


Agneta Ericsson säger att folkpartiet i detta fall vill att hon ska sätta sig över verksamheten och ifrågasätter varför Hans Berg ej har respekt för beslutet. Sedan skyller Agneta Ericsson på att handelsminister Ewa Björling (m) gjort en regeringsförbindelse med Saudiarabien.


Hans Berg replikerar att det är skillnad på barn i årskurs 6 och vuxna som tecknar handelsavtal. Han understryker att detta utbyte sker i strid mot skolans värdegrund i Saudiarabien där allas likavärde och mänskliga rättigheter inte respekteras. Så avslöjar han att i Fosies fall sker resan på skoltid för eleverna och arbetstid för lärarna. Men i Limhamn-Bunkeflos fall åker både elever och lärare på sin fritid, trotas att det är samma resa. Berg undrar hur det går ihop och manar Agneta Ericsson att erkänna att den här resan inte är bra.


I slutrepliken anklagar Agneta Ericsson Hans Berg för att lägga ett större moraliskt och politiskt ansvar på barn och lärare än på handelsminister Ewa Björling (m). Hon undrar om det nu finns diplomatiska förbindelser med Saudiarabien på handelsnivå, varför ska då skolverksamheter ta avstånd från utbyte? Hon menar att detta skuldbelägger personerna som är involverade i skolutbytet.


Varför inte låta alla Sveriges skolelever, och speciellt de från Malmö som ska åka till Saudiarabien, se filmen om islam och Koranen som nu släppts på Internet innan de åker:
I
Officiell filmsida för Fitna the movie:
I
I
Reaktionerna är väl värda att diskutera i klassrummen. Om malmöeleverna klarar av saudisk wahabitisk kvinnoförnedring och brott mot mänskliga rättigheter, så klarar de väl att se en översättning av Koranens suror: 6 minuter och 20 sekunder in i filmen visas ett inslag från Iqra TV i Saudiarabien med uppmaning till våldsdåd. En annan film från Iqra TV i Saudiarabien sprider hat mot judar. Är det detta Saudiarabien som skolbarnen ska ha kulturutbyte med?
I
I

Inga kommentarer: