2008-03-31

Lärare från Ögårdsskolan på lärarhögskolan.


Idag måndag 31 mars 2008 fanns det lärare från den muslimska friskolan Ögårdsskolan på Malmö lärarhögskola. Den ene läraren går kurs efter kurs på Malmö lärarhögskola för att den egentligen är obehörig att undervisa som 1-7-lärare på Ögårdsskolan. Personen är säkert trevlig som lärare, men en behörig 1-7-lärare hade varit bättre för de svagt presterande muslimska eleverna den undervisar.


I stället för att lärarhögskolan i Malmö med öppna armar tar emot denne och andra obehöriga lärare från Ögårdsskolan, borde alla i stället stoppa personen och fråga vad den gör här. Läraren upptar skattepengar genom att lärarhögskolan måste fortbilda personen eftersom den har fel jobb. Någon annan behörig 1-7-lärare får gå arbetslös. För den kommunala skolpengen får de muslimska eleverna sämre undervisning av sin obehörige lärare. Anmäl istället Ögårdsskolan till Skolverket för att de fortfarande använder obehöriga lärare. Skolverket har två pågående utredningar igång just nu mot Ögårdsskolan. Skolverket läser denna blogg. Vidta åtgärder mot Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö! Ansvariga för anställningen av obehöriga lärare på Ögårdsskolan är biträdande rektor Ann-Louise Wallner och rektor Bejzat Becirov som skrivit sin signatur på anställningsbeviset.


Inga kommentarer: