2008-03-29

Halalmat rensar skolor


I Storbritannien och Frankrike används olika tekniker för att komma åt muslimska skolbarn i försök att rensa ut islam:


"BNP mobiliserar mot islam framför allt genom att protestera mot moskébyggen, en strategi som högerextrema partier i hela Europa samlas kring, eller genom attacker på muslimska skolbarns rätt till halalmat. Genom att försöka få skolor att inte ta hänsyn till sådana önskemål försöker man driva bort muslimska barn från ”vita skolor”, en strategi som franska Front Nationale drivit med framgång."

"Det mest kända exemplet är Frankrike där slöjan bland annat är förbjuden i kommunala skolor. Förbudet inbegriper även andra religiösa symboler, men udden är riktad mot slöjan och de muslimska flickor som väljer att bära den."


Källa, Arbetaren torsdag 27 mars 2008:

Inga kommentarer: