2008-03-15

Ögårdsskolans elever bor otryggast i Sverige


Det största upptagningsområdet för den muslimska friskolan Ögårdsskolan är stadsdelen Herrgården i Rosengård. I polisens färska undersökning från januari 2008 visar det sig, att eleverna också bor och lever otryggast här i hela Sverige:


"Herrgården har av medierna pekats ut som Sveriges värsta bostadsområde. Och polisens egna undersökningar visar att ingen annanstans upplever man sig lika otrygg."

" – Folk upplever mycket ordningsstörningar, utemiljön är jobbig, det är nedskräpning och skadegörelse. Och de boende tycks ha extremt stora problem med ungdomsgäng, säger Kjell Elefalk som är Skånepolisens rådgivare och trygghetsanalytiker.

Mer utsatta för brott

Enligt undersökningen är de boende på Herrgården också mer brottsutsatta än de flesta bostadsområden, främst av skadegörelse och stöld.

Mätningarna från i januari är första gången som Herrgården undersöks separat från Rosengård.

– Uppdelningen gjordes för att just Herrgården förväntades vara extra otryggt, säger Kjell Elefalk. Resultaten tyder på att problemen i Rosengård är relativt koncentrerade till Herrgården."


Källa, City Malmö/Lund fredag 14 mars 2008:


Inga kommentarer: