2008-03-15

Rosengårdsskolor mecca för stenkastare


När den muslimska friskolan Ögårdsskolan hos Islamic Centers moské i Malmö brändes ner 2003, gick startskottet för stenkastning mot brandmän i Sverige:


"De har arbetat med förebyggande arbete sedan moskébranden i Malmö i april 2003 då stämningen blev väldigt hotfull med stenkastning, spottande och verbala hot.

–Vi började med utbildning direkt efteråt. Rosengård var det första området. I dag finns det en dagstyrka på åtta man som kör utbildningar i alla Malmöskolor."

"Det hela började när någon kastade en stor slägga på brandbilen i samband med moskébranden."

"Första steget var att ta kontakt med invandrarföreningar i området och moskéns medlemmar för att öka förståelsen för hur räddningstjänstens arbete går till."

"–När de sedan väl var nere på marken igen var det viktigaste att kvinnans huvud inte var täckt. Räddningsledaren knuffades återigen åt sidan i jakten på något att täcka henne med. Han mådde oerhört dåligt efteråt och satte sig ner när han kom hem och skrev ner hela situationen, vilka känslor den väckte och den maktlöshet han kände."

"Efter den händelsen tog räddningstjänsten kontakt med representanter för de så kallade källarmoskéerna i området och tog upp problemet med bland annat slöja."


Källa, Brandsäkerhet fredag 14 mars 2008:


Inga kommentarer: