2008-03-25

Saudiska skolresor döljer säkerhetsrisker


Utbildningschef Mats Bååth och stadsdelschef Inger Björkqvist i Limhamn kör fullständigt över politikerna när de idag bestämde att saudiresan blir av. Stadsdelschefen har tagit emot en mängd oroväckande uppgifter om det politiska spelet i Saudiarabien som äventyrar barnens säkerhet, samt om Spiritus Mundis oklara ekonomiska intressen. Inget av detta har redovisats. Alltså döljs de medvetet. Henrik Melius och hans islamologstyrelse kan helt gömma sig och låta stadsdelschefen dölja fakta.


Tidningar har heller inte skrivit eller undersökt de allvarligaste uppgifterna. Kvar idag står två tidningsartiklar om beslutet. Det går inte att bara säga som i beslutet, att de som vill får följa med. Frågan är vem som tjänar på projektet, hur mycket samt vilken risk de saudiska infiltratörerna i utbildningsministeriet utsätter skolbarnen för. Allt detta saknas i beslutsunderlaget. Och varför namnger inte media det saudisk-kuwaitiska mejeriföretaget så att protester eller frågor kan framföras dit? De har knappast mottagit informationen om de saudiska infiltratörerna som säkerhetsrisk.


Källa, Sydsvenskan tisdag 25 mars 2008:

Källa, Skånska Dagbladet tisdag 25 mars 2008:


Hoppas att media bevakar stadsdelsmötet onsdag 26/3 och kommunfullmäktige torsdag 27/3. I båda instanser fortsätter frågorna:

http://rickardwendel.blogspot.com/2008/03/stller-enkel-frga-angende-saudiresa.html

Att Saudiarabien just nu befinner sig i ett säkerhetspolitiskt inferno mellan olika islamistkrafter bekräftas i senaste artikeln i tidningen Dagen 26 mars 2008:

Inga kommentarer: